Kuran-ı Kerim’in Özellikleri ve Tarihçesi, Kuran İle İlgili Kavramlar ve Anlamları

0
Advertisement

Kuran-ı Kerim’in özellikleri, korunması ve tarihçesi. Kuran-ı Kerim ile ilgili kavramlar ve anlamları hakkında bilgi.

Kuran

Kaynak: pixabay.com

KUR’AN-I KERİM İSLAM DİNİNİN ANA KAYNAĞIDIR

Kur’an, İslam dininin dört ana kaynağından (kitap, sünnet, icma ve kıyas) ilkini oluşturur.

Kur’an-ı Kerim, Allah tarafından insanları dünya ve ahirette mutluluğa ulaştırmak amacıya Peygamberimize indirilen son ilahi kitaptır.

Kur’an-ı Kerim’in özellikleri

 • ► Vahiy yoluyla Peygamberimize indirilmiştir.
 • ► Her dönemde yalan üzerine birleşemeyecek kadar büyük topluluklar tarafından aktarılmıştır.
 • ► Günümüze kadar, her dönemde büyük bir kitle tarafından ezberlenerek ya da yazılarak nesilden nesile aktarılmış ve değişikliğe uğramamıştır.
 • ► Evrensel bir özellik taşıyıp son ilahi kitap olarak kıyamete kadar varlığını sürdürecektir.
 • ► Önceki kutsal kitapları kapsar.

Kur’an-ı Kerim olgun bir mümin için gerekli tüm emir, yasak ve öğütleri kapsar. Bu nedenle Kur’an, batıl inançlardan uzaklaşıp doğru din anlayışına sahip olmak için ilk okunacak kitaptır. Ancak Kur’an bazı konularda ayrıntıya girmez.

Kur’an’ın Korunması

Diğer kitaplardan farklı olarak Allah, Kur’an’ın korunacağına dair net bilgi verir. “Kur’an’ı biz indirdik, onu muhafaza edecek bizleriz.” ayeti bu gerçeğe işaret eder.

KUR’AN-I KERİM’İN TARİHİ

 • İndiriliş Tarihi: Kur’an-ı Kerim 610 yılında Ramazan ayının Kadir gecesinde indirilmeye başlanmış ve 632 yılında tamamlanmıştır.
 • Toptan indirilmeyişi: Kur’an-ı Kerim toptan inmeyerek kalplere iyice yerleşsin, anlaşılsın ve kolay uygulansın diye parça parça inmiştir.
 • Ayetlerin Mekki ya da Medeni Oluşu: Ayet ve surelerin bir kısmı Mekke’de, diğer kısmı Medine’de indirilmiştir. Mekke’de inen ayetlere Mekki, Medine’de inenlere ise Medeni ayet denir.
 • Kur’an’ın Ezberlenmesi ve Yazılması: Kur’an ayetleri indiği sürece sahabe tarafından hem ezberlenmiş hem de yazılmıştı. Gelen vahiyleri kaleme alan yazıcılara ise vahiy kâtipleri denir.
 • Kur’an’nın Kitap Hâline Getirilmesi ve Çoğaltılması: Değişik malzemeler üzerine yazılan Kur’an, vahyin Peygamberimizin ölümüne kadar devam etmesi nedeniyle kitap hâline getirilememiştir. Peygamberimizin vefatından sonra değişik nedenlerden dolayı kaybolur düşüncesiyle Hz. Ebu Bekir Dönemi’nde Zeyd bin Sabit başkanlığında kurulan bir komisyonla kitap hâline getirilmiştir. Hz. Osman Dönemi’nde yedi nüsha olarak çoğaltılıp büyük şehirlere gönderilmiştir.
Kur'an-ı Kerim

Kaynak: pixabay.com

KUR’ANL’A İLGİLİ BAZI KAVRAMLAR

Kur’an’ın İç Düzeniyle İlgili Kavramlar
 • Ayet: Kur’an’daki sureleri oluşturan kısa ya da uzun vahiy ifadelerine denir. Kur’an’da tek kelimelik ayet olduğu gibi bir sayfayı bulan ayet de bulunmaktadır. Kur’an’da yaklaşık 6666 ayet vardır. Ayetler birbirlerinden durak adı verilen işaretlerle ayrılır.
 • Sure: Ayetlerden birkaçının ya da daha fazlasının bir araya gelmesiyle oluşan bölümlerdir. Kur’an’da 114 sure vardır, ilk suresi Fatiha, son suresi ise Nas süresidir. En uzun suresi 286 ayetle Bakara, en kısa üç suresi ise üçer ayetten oluşan Asr, Kevser ve Nasr sureleridir. Tevbe suresi hariç bütün sureler besmele ile başlar. Sureler isimlerini içinde geçen isimlerden ya da olaylardan alır.
 • Cüz: Kur’an’ın ayrıldığı her yirmi sayfasına cüz denir. Kur’an’da otuz cüz bulunmaktadır.
 • Mushaf: Hz. Ebu Bekir Dönemi’nde kitap hâline getirilen Kur’an’ın ilk nüshasına denir.
Kur’an’ın Okunmasıyla İlgili Kavramlar
 • Tecvit: Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun okumak için ortaya konulan kurallar bütünüdür. Arapçanın kurallarına uyarak Kur’an’ı doğru, güzel ve amacına uygun okuma ilmidir.
 • Mukabele: Kur’an’ın karşılıklı okunmasıdır. Bu gelenek, her Ramazan ayında Peygamberimizle Cebrail’in Kur’an’ı karşılıklı okuyup tamamlamalarından gelmektedir.
 • Hatim: İbadet niyetiyle Kur’an-ı Kerim’in baştan sona ezbere ya da yüzünden okunmasıdır.
 • Hafızlık: Kur’an-ı Kerim’in baştan sona ezberlenmesidir. Ezberleyenlere de hafız denmektedir. Peygamberimizden beri kesintisiz bir şekilde Kur’an birçok insan tarafından günümüze kadar ezberlenmiştir.
Kur’an’ın Anlaşılması ve Yorumlanmasıyla İlgili Kavramlar
 • Meal: Kur’an-ı Kerim’in anlam olarak başka dillere çevrilmesidir. Kur’an’ın anlaşılması için bu önemlidir. Çünkü Kur’an, insanların anlayıp Kur’an’da geçenleri uygulaması için gönderilmiştir.
 • Tefsir: Kur’an-ı Kerim ayetlerinin açıklanıp yorumlanmasıdır. Bu konuda uzmanlaşmış din bilginlerine müfessir denir. Tefsir mealden daha kapsamlı ve açıklayıcıdır.

Advertisement

Leave A Reply