Kur’an Sözcüğü Ne Anlama gelir? Kur’an-ı Kerim’i Okumak Hakkında Bilgi

0

Kutsal kitabımız peygamber efendimizin en büyük mucizesi olan Kur’an-ı Kerim’i okumak konusu ile ilgili açıklayıcı bilgileri içeren yazımız.

Çok okunan anlamına gelen Kur’an sözcüğü, anlamına yakışır bir biçimde, indiği günden bu yana en çok okunan kitaptır. Kur’an okumaya ‘kıraat‘ denir. Kur’ân-ı Kerim’i okumak ibadettir. Kur’an okuyan biri, onun her bir harfinden sevap kazanır. Ancak ana hedef okuduğumuz anlamak olmalıdır.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v), Kur’an okumanın bir bereket; Kur’an okumayı terk etmenin ise zarar ve ziyan vesilesi olduğunu bildirmiştir. Peygamberimizin bu konuda diğer bazı hadisleri şöyledir:

“Kur’an Allah’ın bir ziyafetidir. O’nun ziyafetine gücünüz yettiği kadar yönelin.” “İnsanların ibadette en ileri olanı, Kur’an’ı en çok okuyanıdır.” “Yaşadığınız mekanı namaz kılmak ve Kur’an okumakla nurlandırın.” “Kim Allah ve Peygamberinin kendisini sevmesinden mutluluk duyuyorsa, Kur’an’ı okusun”

Kur’an’ı anlayarak okumanın değeri daha yücedir. Kur’an’ın dili Arapça olduğu için onu anlamanın yolu ya Arapça öğrenmek ya da meal ve tefsirlerden yararlanmaktır.

Kuran-ı Kerim

Kaynak: pixabay.com

Kur’an’ı Yüzünden Okumak

Hafız olmayanların Kur’an’ı yüzünden okumaları bir emirdir. Çünkü peygamberimiz, “Sizin en hayırlınız, Kur’ân’ı öğrenen ve onu başkalarına öğretendir.” buyurmaktadır. Aynı zamanda Kur’an okunduğu zaman onu dinlemek de yine Kur’an’ın bir emridir: “Öyle ise, Kur’ân okunduğunda hemen ona kulak verin, susup dinleyin ki merhamete nail olasınız.” (A’râf 7/204)

Kur’ân’ı sadece yüzünden okumak yeterli değildir; bundan sonra, okunan Kur’ân’ı anlama safhası gelmelidir.

Kur’an okurken ibadet bilinciyle okunmalı, euzu besmele çekilmeli, mümkünse abdestli olunmalı, mümkünse tecvid kurallarına uyarak okunmalıdır.

Kur’an’ın Tercümesini (Meâl) Okumak

Bugün Kur’an-ı Kerim dünyada konuşulan hemen her dile çevrilmiştir. Bu çeviriler ya da meallerden yararlanılarak Allah’ın ne demek istediği anlaşılmalıdır. Bu da Allah’ın bir emridir. Çünkü Kur’an yalnızca okunmak için değil, aynı zamanda anlaşılıp öğüt alınması ve buna göre davranılması için gönderilmiş bir kitaptır.

Kur’an-ı Kerim tek bir kitap olduğu halde mealler birbirini bazen tutmamaktadır. Bunun nedeni, bir dilden başka bir dile yapılan çevirinin çevrilen dildeki anlamı tam olarak karşılayamamasıdır. Yani bir dilden başka bir dile tam anlamıyla bir çeviri yapmak mümkün değildir. Mutlaka birtakım anlam kaybı söz konusu olur. Bu sebeple tercüme ve meallerde de bazı farklılıkların bulunması doğaldır. Bu nedenle hiçbir meal, Kur’an’ın yerini tutmaz.


Leave A Reply