Kur’an ve Yorumu (10. Sınıf)

0

10. sınıf Kur’an ve yorumu konusu kısaca özeti. Kur’an’ın amaçları, doğru anlamak için yapılması gerekenler, yorumlanması.

Advertisement

KUR’AN VE YORUMU (10. SINIF)

Kur’an insanın doğru bilgi, doğru inanç ve doğru davranış benimsemesini amaçlar. Kur’an’daki doğru bilgiye vahiy denir. Allah’ın sözleri eksik, yanlış ve tamamlanmaya ihtiyaç duyan bilgiler değildir. Allah Kur’an’la beraber insana anlayabileceği kapasitede bilgiler gönderir. İnsan Kur’an’dan öğrendiği bilgileri kabul eder ve bunları bir inanca dönüştürürse Kur’an’ın amacına uygun bir kişi hâline gelir. Kur’an insanı yanlış ve sapkın inançlardan korumak ister. Bu sebeple Kur’an’daki inanç öğretileri akıl ve mantık süzgecinden geçtiğinde kabul edilmesi gerekli ve doğru hükümler olarak karşımızda durmaktadır. Kur’an son olarak da insanın, bilgilendiği ve bilgilerini inanca dönüştürdüğü bu durumu yaşantı hâline dönüştürmesini amaçlar. Kur’an doğru bilginin ve doğru inancın davranışa dönüşmesiyle insan hayatının anlam kazandığını söyler. Bu üç amacın gerçekleşmesi insanın yaratılış benliğindeki saflığa ulaşmasına katkıda bulunur. Hz. Muhammed Kur’an’ın bu amaçlarını kendi hayatında uygulamış ve ortaya çıkan prototipi inanan her insan için tavsiye etmiştir.

Kur’an’ın bu amaçlarını hayatımızda gerçekleştirebilmek için onu anlayarak ve isteyerek okumalıyız. Kur’an hem yüzünden ve Arapça orijinalinden okunmalı hem de kendi dilimizde yapılmış olan tercümesi (meal) okunmalıdır. Her iki okuma şekli de Kur’an’da tavsiye edilmiştir. Kur’an’ı anlayarak okumak için; Peygamber’imizin açıklayıcı nitelikteki “hadislerinden, Kur’an’ın açıklaması ve yorumlanmasını içeren tefsirlerden, tarihsel süreci ifade eden kitaplardan ve bilimsel yayınlardan faydalanmalıyız.

Kur’an’ı anlamak için;

• Kur’an kıssaları bilinmeli,

Advertisement

• Kur’an’ın indirildiği dönemin sosyolojik ve tarihsel yapısı bilinmeli,

• Peygamber’in yaşadığı şartlar bilinmeli,

• Kur’an hakkında yapılan tefsirler bilinmeli,

• Konu ile ilgili bütün ayetler bütüncül olarak incelenmelidir.

Advertisement


Leave A Reply