Kur’an’dan ve Peygamberden Aile İle İlgili Öğütler

0

Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’den ve Peygamberimiz Hz. Muhammed’den aile ile ilgili öğütler nelerdir? Kısaca maddeler halinde.

KUR’AN’DAN VE PEYGAMBERDEN AİLE İLE İLGİLİ ÖĞÜTLER

Ailenin Kurulması ve Korunması ile İlgili Öğütler

İslam dini evliliğe teşvik etmiş, evlilik dışı ilişkiyi aile kurumuna zarar verdiği ve diğer zararları nedeniyle yasaklamıştır. Diğer yandan ailenin korunması ile ilgili ilkeler getirmiş, boşanmayı en istenmeyen helâl olarak görmüştür.

Advertisement

Aile İçi ile İlgili Öğütler

İslam dini, aile hayatının huzurlu sürmesi için aile fertlerinin uyması gereken bazı kurallar koymuştur. Aile içi iletişim ile ilgili kurallardan bazıları; aile bireylerinin birbirlerine kibar ve saygılı olmaları, güzel davranışlar sergilemeleri, kötü sözlerden kaçınmaları, güler yüzlü olmaları vb. kurallardır.

Güzel ahlakın birey üzerindeki etkileri

► Sorumluluk ve görev duygularını geliştirir.

Advertisement

► Kötülüklerden uzaklaştırır, iyiliklere yaklaştırır.

► Sevgi ve merhamet kaynağını oluşturur; vatanını, milletini ve tüm varlıkları sever.

► Hoşgörülü ve yardımsever olur.

► Güzel duyguları yüceltir ve insanı olgun yapar.

► Tembellikten kurtararak çalışmaya sevk eder.

Güzel ahlakın toplum üzerindeki etkileri

Advertisement

► Birlik ve beraberlik ruhunu oluşturur.

► Toplumu sağlıklı, mutlu ve güçlü kılar.

► Toplumsal düzenin oluşmasına katkı sağlar.

► Yüce değerlerden oluşan bireyler, toplumda güven duygusunu oluşturur.


Leave A Reply