Kuran’la İlgili Kavramlar ve Anlamları

0
Advertisement

Kuran’ın iç düzeniyle ilgili kavramlar, Kuran’ın okunmasıyla ilgili kavramlar, Kuran’ın anlaşılması ve yorumlanmasıyla ilgili kavramlar ve anlamları.

KUR’ANL’A İLGİLİ BAZI KAVRAMLAR

Kur’an’ın İç Düzeniyle İlgili Kavramlar

Ayet: Kur’an’daki sureleri oluşturan kısa ya da uzun vahiy ifadelerine denir. Kur’an’da tek kelimelik ayet olduğu gibi bir sayfayı bulan ayet de bulunmaktadır. Kur’an’da yaklaşık 6666 ayet vardır. Ayetler birbirlerinden durak adı verilen işaretlerle ayrılır.

Sure: Ayetlerden birkaçının ya da daha fazlasının bir araya gelmesiyle oluşan bölümlerdir. Kur’an’da 114 sure vardır, ilk suresi Fatiha, son suresi ise Nas süresidir. En uzun suresi 286 ayetle Bakara, en kısa üç suresi ise üçer ayetten oluşan Asr, Kevser ve Nasr sureleridir. Tevbe suresi hariç bütün sureler besmele ile başlar. Sureler isimlerini içinde geçen isimlerden ya da olaylardan alır.

Advertisement

Cüz: Kur’an’ın ayrıldığı her yirmi sayfasına cüz denir. Kur’an’da otuz cüz bulunmaktadır.

Mushaf: Hz. Ebu Bekir Dönemi’nde kitap hâline getirilen Kur’an’ın ilk nüshasına denir.

Kur’an’ın Okunmasıyla İlgili Kavramlar

Tecvit: Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun okumak için ortaya konulan kurallar bütünüdür. Arapçanın kurallarına uyarak Kur’an’ı doğru, güzel ve amacına uygun okuma ilmidir.

Advertisement

Mukabele: Kur’an’ın karşılıklı okunmasıdır. Bu gelenek, her Ramazan ayında Peygamberimizle Cebrail’in Kur’an’ı karşılıklı okuyup tamamlamalarından gelmektedir.

Hatim: İbadet niyetiyle Kur’an-ı Kerim’in baştan sona ezbere ya da yüzünden okunmasıdır.

Hafızlık: Kur’an-ı Kerim’in baştan sona ezberlenmesidir. Ezberleyenlere de hafız denmektedir. Peygamberimizden beri kesintisiz bir şekilde Kur’an birçok insan tarafından günümüze kadar ezberlenmiştir.

Kur’an’ın Anlaşılması ve Yorumlanmasıyla İlgili Kavramlar

Advertisement

Meal: Kur’an-ı Kerim’in anlam olarak başka dillere çevrilmesidir. Kur’an’ın anlaşılması için bu önemlidir. Çünkü Kur’an, insanların anlayıp Kur’an’da geçenleri uygulaması için gönderilmiştir.

Tefsir: Kur’an-ı Kerim ayetlerinin açıklanıp yorumlanmasıdır. Bu konuda uzmanlaşmış din bilginlerine müfessir denir. Tefsir mealden daha kapsamlı ve açıklayıcıdır.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply