Küresel Isınmanın Uzun ve Kısa Vadeli Etkileri

0

Küresel ısınma insanları, hayvanları ve doğayı nasıl etkiler? Küresel ısınmasını kısa ve uzun vadeleri etkileri neler olabilir?

Küresel Isınmanın Uzun ve Kısa Vadeli Etkileri

Küresel ısınma – ve iklim değişikliği – çevremiz üzerinde uzun vadeli ve kısa vadeli etkiler yaratır. Karbondioksit ve metan gibi hava kirleticilerin neden olduğu küresel ısınma, dünya çapında hava sıcaklığının kademeli olarak artmasıdır. Hava sıcaklıklarındaki artış, türlerin nesillerinin tükenme oranlarının yükselmesine, artan hastalık riskine ve mevcut kaynaklar üzerindeki savaşlar gibi siyasi yankılara yol açabilir. Kısa vadeli ve uzun vadeli olası etkileri anlamak, insanların küresel ısınmanın sonuçlarına daha iyi hazırlanmasına yardımcı olacaktır.

Önemli Türlerin Yok Olması

Küresel ısınma tüm dünyada hayvanları ve bitkileri tehlikeye sokar. En büyük risk, habitat değişikliğinden kaynaklanmaktadır. Örneğin, kutup ayıları soğuk ve karlı bölgelerde yaşarlar. Gezegen ısındıkça ve bu bölgeler küçüldükçe, kutup ayılarının yaşam alanları yok olacaktır. Uzun vadeli etki sadece büyük hayvanlarda değil, aynı zamanda böcekler, kurbağalar ve balık gibi daha küçük hayvanlarda da görülür. Nesillerde tükenme, besin zincirini etkiler ve hayatta kalan hayvanlara yeterli yiyecek bulmayı zorlaştırır. Hayvanların ve bitkilerin yok oluşu sonunda insanlar için de gıda sorununu yaratır.

Sağlık sorunları

Sıcaklık yükseldikçe, ısı çarpması gibi ısıyla ilgili hastalıklar da artar. Artan hava kirliliği, astım ve akciğer kanseri gibi akciğerle ilgili hastalıkların sayısı ile ilişkilidir. Yükselen sıcaklıklar ve istikrarsız iklimler, hastalığın hızla yayılmasına neden olabilir. Örneğin, sıtma ve Batı Nil virüsü gibi bulaşıcı hastalıklar, daha sıcak bir iklimde daha çok insanı enfekte edecektir. Ek olarak, birçok ilaç bitkilerden üretilmiştir ve bu kaynak bitkilerin uzun süreli tükenmesi ilaçlara erişimi sınırlayabilir.

Eriyen Buzullar ve Yükselen Okyanuslar

Buzullarda, küresel ısınmanın etkisi yaşanır. Buzulların erimesiyle, eklenen su, deniz sıcaklığı değişikliklerine neden olur. Bu deniz ekosistemlerini etkiler. Eriyen buzlar, ayrıca deniz seviyelerinin yükselmesine de neden olur ve bu da kıyı ekosistemlerine yönelik bir tehdittir. Uzun vadede New Orleans ve Amsterdam gibi şehirlerde, su kenarına yakın olan insan yapımı yapılar tehdit altındadır.


Siyasi Çatışma

Deniz seviyeleri ve sıcaklıklar yükseldikçe, temiz su ve arazi gibi kaynaklara erişim azalır. Bu politik çatışma riskini artırabilir. Örneğin, Darfur’daki iç savaşın, iklim değişikliğine kısmen atfedilebilecek ilk çatışma olduğu düşünülmektedir. Çatışma, 2003 yılında politik olarak istikrarsız olan bir ülkede başladı. O yıldaki aşırı kuraklık, sınırlı su ve yiyecek kaynakları üzerinde çatışmaya neden oldu. Bölgenin istikrarsızlığına kaynak eksikliği eklendiğinde, savaş patlak verdi. Küresel ısınma tek neden olmasa da, siyaset bilimcileri, küresel ısınmanın savaşı tetiklediği görüşündeler.
Bir Yorum Yazmak İster misiniz?