Küresel Ulaşım Ağları Hakkında Bilgi

0

Küresel ulaşım ağları nelerdir? Küresel ulaşım ağları, özellikleri, hakkında bilgi.

kuresel-ulasim-aglariKüresel Ulaşım Ağları;

Advertisement

Küreselleşme ve kalkınmanın gerçekleşmesinde en önemli etkenlerden birisi, ulaşım ve iletişimde meydana gelen teknolojik değişimler ve mekansal etkilenmeyi arttıran ulaşım ağlarının gelişmesidir.

Ulaşım, insan ya da eşyanın bir yerden diğer bir yana hareket etmesi anlamına gelirken, içinde yaşadığımız küreselleşme çağında artık bilginin, paranın, hizmetlerin de bir yerden bir yere taşınması olayına da ulaşım denilmektedir.

Ulaşım faaliyetleri maddenin yer değiştirmesini, “örneğin hammaddenin işlenebileceği yerlere, üretilen maddelerin de tüketim alanlarına gitmelerini sağlayarak, değer artışına neden olur. Bunun yanında insanların da bir çok hizmetlerin bulunduğu yerlere, örneğin işyerine, dinlenme ve eğlence yerlerine, sağlık merkezlerine ve benzeri yerlere ulaşabilmek, dolayısıyla tüketici ve üretici durumuna gelebilmelerinde ulaşım büyük rol oynar.

Böylece ulaşım gerek maddelerin, gerek insan ve haberin yerlerinin değişmesine neden olarak, değer artışlarına yol açarak sanayi ya da ticaret gibi bir üretim biçimi oluşturur.

Advertisement

Ulaşım faaliyetleri üzerinde doğal etkenlerin sınırlayıcı rol oynamasına karşılık, bölgelerin ekonomik potansiyelinin de yer yer karşı etki yapmaktadır. Örneğin geniş hacimli ve pahalı yük taşıma olanaklarının varoluşu, fiziksel güçlüklere karşın, yolların yapılmasını göze aldırtmıştır. Öte yandan, dağlar, şiddetli iklim koşullarının egemen olduğu alanlar, o yerlere uygun ulaşım araçları ile ulaşılmaya başlanmıştır. Bununla birlikte doğal çevrenin ulaşım faaliyetleri üzerindeki etkileri, zamanımızdaki teknolojik gelişmeye karşın hala önemini korumaktadır.


Leave A Reply