Küreselleşen Dünyada Dinler Arası İlişkiler

0
Advertisement

Teknolojinin de ilerlemesi sebebi ile küreselleşen dünyada dinler arasındaki ilişkiler konusunda bilgi veren yazımız.

dinlerTanımı hakkında tam bir fikir birliği bulunmasa da küreselleşmeyi şöyle tanımlayabiliriz:

Küreselleşme, ekonomik, sosyal, teknolojik, kültürel, politik ve çevre dengesi (ekolojik denge) açılardan küresel bütünleşme, entegrasyon ve dayanışmanın artması anlamına gelmektedir.

Küreselleşme, toplumsal gerçekleri oldukça aşan spekülasyonlar, varsayımlar, güçlü toplumsal imgeler ve metaforlar üretme kapasitesiyle olağanüstü doğurgan bir kavramdır.

Küreselleşme kavramının en çarpıcı özelliklerinden biri, olası etkilerinin çok sayıda ve çeşitli olduğu izlenimini vermesidir.

Küreselleşmenin yol açtığı gelişmeler genellikle iki kamp etrafında toplamaktadır:

Advertisement
  • Küreselleşme karşıtları veya ona şüpheyle yaklaşanlar,
  • Küreselleşmeyi gelişme ve yeni fırsatlar ile açıklamaya çalışanlar,

Küreselleşme, kökeni çok eski çağlara gitmesine rağmen, ileri teknolojik uygulamalar sayesinde bugünkü kadar yoğun ve hızlı işlememiştir.


Leave A Reply