Küreselleşen Dünyada Siyasal Değişimler

0
Advertisement

Küreselleşen dünyadaki siyasal değişimler nelerdir? Küreselleşme siyaseti nasıl etkiler, hakkında bilgi.

Küreselleşen Dünyada Siyasal Değişimler;

Siyasal değişimlerin ilki, Doğu Avrupa’da 1989’da bir dizi çarpıcı devrim sırasında gerçekleşen ve 1991 ‘de Sovyetler Birliği’nin yıkılışıyla doruğa çıkan eski Sovyet bloğundaki Rusya, Ukrayna, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Baltık devletleri, Kafkasya ve Doğu Asya devletlerinin Batı tipi siyasal ve ekonomik sistemlere doğru ilerlemesidir. Bu ülkeler artık küresel topluluktan yalıtılmış değil onunla bütünleşmiş hâle gelmişlerdir.

İkinci bir önemli siyasal etken, uluslararası ve bölgesel hükümetler mekanizmalarının gelişimidir. Birleşmiş Milletler ile Avrupa Birliği, ulus devletleri ortak bir siyasal forum içinde bir araya getiren en önde gelen iki örnektir. Birleşmiş Milletler tek tek ulus devletlerin birliği olarak bu işlevi yerine getirirken Avrupa Birliği, üye ülkelerin ulusal egemenliklerinin bir ölçüde vazgeçildiği, ulus ötesi yönetim biçiminin öncüsüdür. Avrupa Birliğine üye devletlerin hükümetleri, ortak AB organlarının yönergeleri, düzenlemeleri ve mahkeme kararları ile bağlı olsalar da bölgesel birliğe katılımlarının sağladığı ekonomik, toplumsal ve siyasal yararları elde etmektedirler.

Küreselleşme, Uluslararası Devlet Örgütleri (UDÖ) ile Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları (USTK) tarafından da yönlendirilir. UDÖ, katılımcı devletlerin kurduğu ve kapsam bakımından ulus ötesi nitelikteki belirli bir etkinliği düzenleme ya da gözetme sorumluluğu verilen bir organdır. Bu tür organların ilki olan Ulusal Telgraf Birliği, 1865’te kurulmuştur. 1909’da, ulus ötesi işleri düzenlemek için 37 UDÖ varken 1996’da bunların sayısı 260 olmuştur. Uluslararası sivil toplum kuruluşları, siyasi karar veren, uluslararası sorunları ele alan, etkinlikleriyle ülkeleri ve toplulukları birbirine bağlayan örgütlerdir.

Advertisement

Leave A Reply