Kureyş Suresi Özellikleri, Açıklaması ve Ayet Ayet Türkçe Meali, Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Kureyş Suresi nedir? Kureyş Suresi ne zaman ve nerede indirilmiştir, kaç ayetten oluşur? Kureyş suresinin konusu ve anlamı hakkında bilgi

Kureyş Suresi

Kureyş Suresi Hakkında Bilgi

Kureyş Suresi; Kuran-ı Kerim’in 106. sûresidir. 4 ayetten oluşur. Mekke’de inmiştir. Hz. Muhammed‘in bağlı olduğu Kureyş kabilesinden söz ettiği için bu adla anılır. Sûre şöyledir: “Bari Kureyş kabilesi güven ve selamete, kış ve yaz kendilerin yolculukta esenliğe kavuşturduğu için, Kâbe’nin Rabbine kulluk etsinler. O Rab ki, onları yedirip açlıktan kurtardı, korkudan güvene kavuşturdu”.

Kureyş Suresi Özellikleri:

 • ***Kur’an-ı Kerim’in 106. Süresidir.
 • ***İsmini birinci ayette geçen “kureyş” kelimesinden almaktadır.
 • ***Dört ayetten oluşmaktadır.
 • ***Mekke’de indirilmiştir.
 • ***Kâbe’ye sahip çıkıp onu korumalarından dolayı Kureyş kabilesinin kavuştuğu nimetleri bildirmektedir. Mekkeliler, yaz aylarında Şam’a, kış aylarında ise Yemen tarafına ticaret amaçlı kervanlar gönderirlerdi. Kâbe’ye hizmet ettiklerinden dolayı Araplar, Kureyş kabilesine saygı duyuyor ve onların kervanlarına güvenlik içinde yolculuk yapmaları için yardımcı oluyorlardı. Fil olayından sonra bu güven ve saygı daha da arttı. Surede, Kureyş kabilesine verilmiş olan emniyet, istikrar, zenginlik gibi nimetler hatırlatılmakta ve bu nimetleri veren Yüce Allah’a şükretmeleri istenmektedir.
 • ***Surede, Yüce Allah’ın verdiği nimetlere şükretmek ve O’nun emirlerine uymak vurgulanmaktadır.

Kureyş Suresi Anlamı

 • 1- Kureyş’in ilafı (ülfet, ısındırma) için.
 • 2- Kış ve yaz seferlerindeki ilaf.
 • 3- Bu Ev (Kâbe)’in Rabbine kulluk etsinler.
 • 4- O, kendilerini açlıktan (açlığa karşı) beslemiş ve korkudan emin kılmıştır.

Arapçası

 • 1- Li’î lâfi Kurayş’in
 • 2- Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf
 • 3- Felya’büdû rabbe hâzelbeyt
 • 4- Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf

Fazileti

Kureyş Suresi, Kureyş Kabilesini imana çağırmak için gönderilen surelerden biridir. Bu surenin okunmasında sayısız fayda vardır. Kureyş Suresi 7 defa okunur ve üflenir ise kişilerin evi ve işyeri bereketli olur. Aynı zamanda yiyeceklerin üzerine okunur ve üflenir ise o yiyeceklerden bir hastalık gelecek ise kişi korunur. Bu sureyi okuyan kişilere on sevap verileceği şeklinde birçok rivayet vardır.

Kureyş Suresi, Kureyş Kabilesine verilen ticari imtiyazlardan ve zenginliklerden bahsedilmektedir. Bu sure aynı zamanda Allah’ın verdiği nimetlere şükredilmesi gerektiği üzerinde de durur. Allah’a yapılacak olan kulluğun ne kadar önemli olduğundan detaylı olarak bahseder. Allah’ın bu kabileye verdiği nimetlerin ne kadar önemli olduğuna ve bunlar için şükredilmesi gerektiğine değinir.

Advertisement

Leave A Reply