Kurşun Kalem Hakkında Bilgi

0

Kurşun kalem nedir? Kurşun kalem kim tarafından icat edildi, tarihçesi nedir? Kurşun kalemin hammaddesi ve özellikleri hakkında bilgi.

Kurşun Kalem Hakkında Bilgi

Yazı yazmakta ve resim yapmakta kullanılan, genellikle ince bir çubuk şeklindeki araca kalem denir. Günümüzde yaygın kullanılan kurşun kalem, karakalem, tükenmez kalem, dolma kalem, uçlu kalem, divit kalem türleridir.

Advertisement

Kâğıdın keşfiyle yazma tarihi değişmiştir. Tarihte yazı ıslak çamur tabletler üzerinde keskin bir sopa veya sazlık ham kalem olarak kullanılmıştır. Mısırlılar tabletlerinde balmumu kaplama kullanarak ince tabakalar yazmıştır. Yazmak için mürekkep Çinliler tarafından geliştirilmiştir.

Mürekkep batırılmış tüyler kalem olarak M.S. 700 civarında kullanılmıştır. Ancak bu kalemler oldukça kırılgan olduğundan bir kaç gün kullanılabiliyordu.

Kurşun metali M.Ö. birinci yüzyıla kadar yazmak için kullanılıyordu. Grafitin bulunması ve kağıt üzerinde yazmadaki kolaylığı grafiti yazı yazmada tercih ettiren sebep olmuştur. Grafit kırılgan bir madde olduğundan ona bir ahşap geçirilerek kullanılmaya başlanmıştır. Grafit mineralinin keşfi tüm insanlara kolay yazı yazma imkanı sağlamıştır.

Advertisement

Grafitte karbon atomları, üst üste yığılmış geniş, yassı levhalar oluşturacak biçimde, iki boyutlu düzlemde birbirlerine bağlanmıştır. Bu levhalar birbirlerinin üzerinden kolayca kayar; grafitin iyi bir yağlayıcı olma özelliği de bundan kaynaklanır. Grafitin kâğıt üzerinde iz bırakmasının nedeni de, bu ince atom levhalarının grafitten ayrılarak kağıdın üzerinde birikmesidir.

Boya kalemleri toz boya, parafin ve kil karışımından yapılır. Kalemlerin üzerindeki “B” ve “H” harfleri sertlik ve siyahlık derecesini belirtir. “B” harfi ingilizce “black” yani siyah, “H” harfi ingilizce “hard” yani sert kelimelerinden gelir.

Grafit ve kil oranları değiştirilerek sertlik ve siyahlık ayarlanır. H büyüdükçe ucun içindeki kil artar ve bu sertlik verir, renk açılır. B derecesi arttıkça grafit oranı artar ve bu yumuşaklık verir, renk koyulaşır.

Standart kurşun kalemde “HB” harfleri kalemin normal sertlikte ve normal siyahlıkta olduğunu gösterir.

Eskiden grafit kurşun minerali sanıldığı için, grafitten yapılan kalemlere “kurşun kalem” deniliyordu, isveçli kimyacı Scheele, 1778 de grafitin kurşun minerali olmadığını açıkladı. Mineralin adı 1789 da grafit olarak belirlendi. Grafit kelimesi, Latince “grapho”dan yani yazı kelimesinden gelir ve “yazı taşı” anlamına gelir.

Advertisement


Leave A Reply