Kurşun Kalem Hangi Maddeden Yapılır

12

Kurşun kalem nedir ve kurşun kalem yapımında hangi madde kullanılır? Kurşun kalem hangi maddeden yapılır hakkında bilgi.

Kurşun Kalem Hangi Maddeden Yapılır

Advertisement

Kurşun Kalem Hangi Maddeden Yapılır?

Jacques Conte adlı bir Fran­sız, grafit tozu ile lüleci toprağı karı­şımından ilk kurşun kalemini yaptı.

1826 yılında Masson, çelik kalem ucu yapan makineyi bulmuştur. O ta­rihten beri insanlar kendilerine bin yıl­dan çok hizmet eden eski kaz tüyleri­ni ve kamış kalemleri bırakarak çelik kalem uçlarına dört elle sarıldılar.Atalarımızın kaz tüyü ve kamış kalemle yazı yazdıklarını düşünmek ger­çekten de garibimize gider. Eskiden Avrupa’nın resmi işyerlerinde işleri sabahtan akşama kadar kalemleri yontmak olan özel görev­liler vardı. Bu, çok ustalık isteyen ol­dukça yorucu bir işti. Tüyü yanlamasına kesmek, sivriltmek ve ortasından yarmak gerekirdi. Bu işi yapmak, kurşun kalemini yontmaktan çok da­ha güçtür.

Bir sayfa yazdıktan sonra kurusun diye üzerine kum (rıh) dökülürdü. Mektubun yazılıp zarfa konmasının ardından kumlar zarfın içine dökülür­dü. Dökülen kumların hışırtısını duy­mak için zarfı sallamak yeterdi. Es­kiden yazı avadanlığı hokka, kamış kalemi ve rıhdanlıktan oluşuyordu.

Kurşun kalem, çelik kalem uçla­rından daha eskidir. Eskiden kurşun­lardan yapılmış kalemlerle yazı yazı­yorlardı. Jacques Conte adlı bir Fran­sız, grafit tozu ile lüleci toprağı karı­şımından ilk kurşun kalemini yaptı.

Advertisement

Baskı altında incecik silindirler haline geti­rilmiş grafit parçasına yerleştirilirdi. Bu tahta parçasının üzerine aynı  şekilde oluklu bir ikinci tahta parçası konulurdu. Bu iki parça birbirine ya­pıştırıldı. Bu tahta parçasının içinde altı tane grafit parçası bulunurdu. Parçalar bıçkı makinesiyle altı parça­ya bölününce de ortaya kurşun kale­mi çıkmış olurdu. Bunları parlatmak ve bir kutuya yerleştirmekten başka yapılacak bir şey kalmazdı geriye.


12 yorum

Leave A Reply