Kurşun Odalar Yöntemi Nedir?

0

Sülfürik Asit Üretiminde uygulanan yöntemler nelerdir? Kurşun Odalar ve Kontakt Yöntemi nedir?

Kurşun Odalar Yöntemi Nedir?

Kurşun Odalar Yöntemi

Advertisement

Sülfürik asit üretiminde kullanılan bir yöntem. Bu yöntemde kükürt dioksit, sulu ortamda azot dioksidin katalizörlüğünde sülfürik asite yükseltgenir.

Glover Kulesi adı verilen kuleden çıkan kükürt dioksit-azot dioksit-hava karışımı, tavanından su püskürtülen kurşun odalarda tepkimeye girer ve oda tabanında % 60-70′lik sülfürik asit toplanır.

Bu yöntem, yerini, giderek kontakt yöntemine bırakmıştır.

Kontakt Yöntemi

Advertisement

Sanayide sülfürik asit (H2SO4) elde etmek yöntemi. Havada yakılan kükürt, kükürt diokside (SO2), bu da vanadyum pentoksit (V2O5) ya da platin katalizörlüğünde yükseltgenerek, kükürt triokside (SO3) dönüştürülür. Daha önce, katalizörün etkisini ortadan kaldıran (katalizörü “zehirleyen”) arsenik ortamdan uzaklaştırılır. Kükürt trioksit suyla H2SO4’i oluşturduğundan ve suda çok yavaş çözündüğünden, yöntemin bu aşamasında kükürt trioksit, su yerine derişik sülfürik asitte çözündürülerek, dumanlı sülfürik asit (pirosülfürik asit, H2S2O7) elde edilir. Buna da azar azar su eklenerek, % 100’lük sülfürik asit hazırlanır.


Leave A Reply