Kurt İle İlgili Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları – İçinde Kurt Geçen

0

İçinde kurt kelimesi geçen atasözleri nelerdir? Kurt ile ilgili atasözleri, anlamları ve açıklamaları, kurt hakkında atasözleri.

Kurt İle İlgili Atasözleri

Advertisement

Kurt İle İlgili Atasözleri

 • *** aç kurt aslana saldırır
  aç kimse karnını doyurmak için gerekirse ölümü göze alır.
 • *** aç kurt yavrusunu yer
  açın gözü kararmıştır, karnını doyurmak için ölümü bile göze alarak kendisinden kat kat güçlü olan yaratıklarla boğuşur.
 • *** ağacı kurt, insanı dert yer
  kurt ağacı nasıl içten içe kemirirse dert de insanı içten içe yer bitirir.
 • *** ağacın kurdu içinde olur
  bir topluluğu çökertecek olan şey yine kendi içinden çıkar.
 • *** ardında yüz köpek havlamayan kurt, kurt sayılmaz
  önemli kimseleri çekemeyip onlara dil uzatanlar çok olur.
 • *** azan kurda kızan köpek
  belalı kişinin hakkından kötü kişi gelir.
 • *** çoban aldı bağa gitti, kurt aldı dağa gitti
  malını, varlığını başkaları kullandı, kendisine bir şey kalmadı.
 • *** çobansız koyunu kurt kapar
  yöneticisi, koruyucusu olmayan kişiyi ve topluluğu düşman ezer.
 • *** eşeğin sahibinin dediği yere bağla da varsın kurt yesin
  kötü bir sonuç meydana geldiğinde sorumlu olmamak için işi, sahibinin isteğine uygun olarak yap.
 • *** gezen kurt aç kalmaz
  geçimini sağlamak için gezip dolaşan, şuraya buraya başvuran kişi aç kalmaz.
 • *** hangi dağda kurt öldü?
  birisinden beklenmeyen bir davranış görüldüğünde şaşma ve sitem bildirmek için kullanılan bir söz.
 • *** keçi kurttan kurtulsa gergedan olur
  tehlikeler, zararlar olmasa her şey alabildiğine gelişir.
 • *** koyun güden kurdu görür
  görevini yaparken gereken dikkati gösteren kişi, doğabilecek sorunları sezer.
*** köpeksiz sürüye (köye) kurt girer (iner)
koruyucusuz kalan yere veya ülkeye düşman girer.
 • *** kurda konuk (komşu) giden, köpeğini yanında götürür
  saldırgan biriyle karşılaşacak olan kişi, kendisini koruyacak önlemler almalıdır.
 • *** kurda “neden boynun (ensen) kalın?” demişler, “işimi kendim görürüm de ondan” demiş
  işini başkasına inanmayarak kendisi yapan, üzülmez, rahat eder.
 • *** kurdun adı yaman çıkmış, tilki vardır (tilkicik var) baş keser
  öylesine sinsi ve kurnaz kimseler vardır ki adı zalime, haine ve kötüye çıkmış kimselerden daha tehlikelidirler.
 • *** kurdun oğlu akıbet kurt olur
  kişi sonunda kendi karakterini, aslını, düşüncesini atalarına benzer biçimde ortaya koyar.
 • *** kurt dumanlı havayı sever
  kötü niyetli kimselerin ortalıktaki karışıklıklardan yararlanırlar.
 • *** kurt kocayınca köpeğin maskarası olur
  güç ve yeteneğini yitiren insan, basit ve kendini bilmezlerce aşağılanır.
 • *** kurt komşusunu yemez
  bir kişi ne kadar kötü niyetli de olsa yakınlarına dokunmaz.
 • *** kurt köyünü (tüyünü) değiştirir, huyunu değiştirmez
  kötü kimse yer yurt değiştirse de kötü huylarını değiştirmez.
 • *** kurtla görüşürsen köpeği yanından ayırma
  saldırgan biriyle karşılaşacak olan kişi, kendisini koruyacak önlemler almalıdır.
*** kurtla koyun, kılıçla oyun olmaz
saldırıcı ile güçsüzün yan yana bulunduğu yerde tehlike vardır.
 • *** kurtla ortak olan tilkinin hissesi, ya tırnaktır ya bağırsak
  ortağı güçlü ve hileci olan kimse ortağının kendisine vereceği işe yaramaz paya razı olmak zorundadır.
 • *** kurtlu baklanın kör alıcısı olur
  işe yaramaz da olsa her şeyin isteklisi bulunur.
 • *** ölmüş koyun (eşek) kurttan korkmaz
  her şeyini kaybetmiş olan kişinin düşmanına bir şey kaptırmaktan korkusu olmaz.
 • *** sayılı koyunu kurt kapmaz (yemez)
  miktarı saptanarak bir kimseye teslim edilmiş olan eşya iyi korunur.
 • *** sürüden ayrılanı (ayrılan koyunu, kuzuyu) kurt kapar
  arkadaşların yardımıyla yapılan veya bir amaç uğruna topluca girişilen bir işten ayrılanlar zarara uğrarlar.
 • *** sürüyü güden kurdu görür
  zor bir işe giren onun bütün sıkıntılarıyla karşılaşabilir.
 • *** tevekkelin gemisi batmaz (eşeğini kurt yemez)
  gereken tedbirleri aldıktan sonra daha fazla titizlik göstermeyip sonucu Tanrı’nın dileğine bırakan kimse rahat eder.
 • *** ürümesini bilmeyen köpek sürüye kurt getirir
  beceriksiz kimselerin iyilik yapayım derken zarara yol açtıklarını anlatan bir söz.
 • *** yalnız kalanı kurt yer
  yardımcısı bulunmayan kişi, kendini tehlikeden koruyamaz.
 • *** yatan (yatar) aslandan (kurttan), gezen (yeler) tilki yeğdir (iyidir)
  1) az güçlü olup çalışan, çok güçlü olup çalışmayandan daha başarılı olur; 2) soylu, güçlü olmadıkları hâlde geçimlerini sağlamak için çalışanlar soylu, güçlü olup da tembel tembel oturanlara yeğlenirler.
Sürüden Ayrılanı Kurt Kapar:

ANAFİKİR : Bir amaç uğruna birlikte gidilen yoldan geri dönen büyük zararlara uğrar.

Birlik, yenilemeyen, karşı konulamayan büyük bir güçtür. Büyük amaçlara ulaşmak için mutlaka birliğe* birlikteliğe ihtiyaç vardır. Birliğin içine alınacaklar* amaca hizmet edebilecekler olmalı. Birliğe girecek olan da bu amaca içtenlikte inanmalıdır. Ancak kimileri katıldıkları gruptan zamanla ayrılmak durumunda kalırlar. Bu davranışlarının arkasında genellikle bencillikleri yatmaktadır. Yarar sağlayabileceklerini düşünürler ama bu düşünceleri boşa çıkar. Çünkü oluşan birliği istemeyenler tarafından öncelikle öyleleri yok edilirler. Yarar sağlayacakları yerde büyük zararlara uğrarlar.

Advertisement


Leave A Reply