Kurtuluş Savaşı Güney Cephesi

0

Kurtuluş Savaşı’nda güney cephesinin özellikleri, sonuçları, Güney Cephesi hakkında bilgi.

guney-cephesiGüney Cephesi; Mondros’tan sonra Adana, Antep, Maraş ve Urfa bölgelerine İngilizler girmiş daha sonra buraları Fransızlara bırakmıştır. İşgaller üzerine Türk halkının direnişi başlayınca buraları kendi güçleriyle tutamayacaklarını anlayan Fransızlar Mısır ve Suriye’den Ermenileri getirerek onları teşkilatlandırıp Ermeni intikam alayları ve polis örgütleri kurmuşlardır.

Advertisement

Temsil Kurulu bölgedeki direnişi arttırmak ve halkı örgütlemek amacıyla bölgeye subaylar göndererek güneyde direniş cephesinin oluşmasını sağlamıştır.

NOT: Düzenli ordu Güney’de görev almamıştır. Yöre halkı bölgesel güçleriyle Fransız ve Ermenilere karşı koymuşlardır. Maraş’ta Kuva-yi Milliye’nin oluşmasında Sütçü İmam ın Antep’te ise, Şahin Bey’in rolü olmuştur.

Halkın yoğun direnişi sonunda Maraş 2 Şubat 1920’de Urfa 10 Nisan 1920’de Fransız işgalinden kurtulmuştur. Antep on aylık bir savunmadan sonra teslim olmuştur.

Sakarya Savaşından sonra Ankara Antlaşmasını imzalayan Fransa Hatay ve İskenderun dışında bölgeyi terk etmiştir.

Advertisement


Leave A Reply