Kuşak Nedir? – Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Kuşak ne anlama gelir? Kuşak kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Bele sarılan uzun ve enli kumaş
“Emin olmak için kuşağından bir ayna çıkarıp camı bile çizdi.” – İ. O. Anar
2. Sağlamlığını artırmak için bir şeyin çevresine geçirilen ağaçtan veya metalden bağ
3. Bir ürünün, bir aygıtın teknolojideki ve bilimdeki gelişmeye göre üretilen yeni biçimleri
4. Yeryüzünde veya herhangi bir gök cisminde belli şartları sağlayan bölge
“İklim kuşakları. Zaman kuşakları.”
5. Yeryüzünün kutuplar, kutup daireleri ve dönencelerle belirlenen beş bölümünden her biri, küre kuşağı
“Isı kuşak.”
6. Yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını, dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişilerin topluluğu
“Daha çok yeni kuşak şairlerin ürünlerine yer veriyoruz.” – A. Ümit
7. matematik Bir küre yüzeyi, paralel iki düzlemle kesildiğinde iki kesitin arasında kalan bölüm
8. Henüz birleştirilmemiş ses ve görüntü taşıyan filmler
9. Televizyonda programlar için ayrılmış özel zaman dilimi
“Çizgi film kuşağı.”
10. toplum bilimi Yaklaşık yirmi beş, otuz yıllık yaş kümelerini oluşturan bireyler öbeği, göbek, nesil, batın, jenerasyon
“Bugünkü kuşak benim kuşağımın bir hikâyesini dinlemelidir.” – F. R. Atay
1. Düğün sırasında baba veya başka bir aile büyüğü tarafından gelinin beline kırmızı kurdele dolama
“Baba belindeki şal kuşağı çözer, gelinin beline bağlar, iki genci el ele verir, bu merasimin adı kuşak bağlamadır.” – R. H. Karay
2. Tarikatlarda, medreselerde belli bir düzeye gelen öğrencilere kuşak takma töreni, kemer bağlama
3. Karate, judo gibi Uzak Doğu oyunlarında aşama kaydetme
1. Oğlak ve Yengeç dönenceleri arasında kalan geniş bölge, ısı kuşak
2. Yıllık sıcaklık ortalaması 20 ºC’nin üstünde olan iklim
Ahşap bir teknede küpeştenin hemen altındaki teknenin tümü boyunca uzanan en üst kaplama
Gökkuşağı
“Şimdi çağlayanlar üstüne mayıs güneşi ebekuşağından köprüler atmış.” – R. H. Karay
Düşmekte olan yağmur damlacıklarında güneş ışınlarının kırılıp yansımasıyla gökyüzünde oluşan yedi renkli, kemer biçimindeki görüntü, alkım, ebekuşağı, ebemkuşağı, eleğimsağma, hacılarkuşağı, meryemanakuşağı, alaimisema
“Gözlükleri pencerelerden yansıyan ışık kırılmalarıyla çevresine gökkuşağı renkleri saçıyor.” – A. İlhan
Sıralı ormanların oluşturduğu dizi, orman dizisi
Yıllık sıcaklık ortalamalarının 20 ºC’nin altında ve sıcaklık farklarının belirgin olduğu, dört mevsimin yaşandığı bir iklim türü
Şaldan yapılmış bele sarılan kuşak
“Sırtında dört peşli entari, belinde şal kuşak, başında namaz bezi.” – R. H. Karay
Gökkuşağı
Gökkuşağı
Reklamların yayımlandığı belirli zamanlar
Sıcak kuşak
İki tropika arasında bulunan sıcak kuşak, tropikal bölge, tropika
Aynı frekansı içeren dalgalar bütünlüğü
Babaevinden çıkarken aile büyükleri veya erkek kardeşlerinden biri tarafından gelinin beline dolanan kırmızı kuşak
Üzerinde bir veya birkaç ses yolu bulunan kuşak
Toplumda genç kuşak ile yaşlı kuşak arasında yer alan yaş grubu
Ormanlık ve yeşillik alan
Depremlerin oluştuğu belli bir düzlemde yer alan bölgeler
Gökkuşağı
Gökkuşağı
Ekvator’un kuzeyindeki bol yağmur alan bölge

Leave A Reply