Kütahya Eskişehir Savaşları Sebep ve Sonuçları

0

Milli Mücadele döneminde gerçekleşmiş olan Kütahya – Eskişehir Savaşlarının sebepleri ve sonuçları ile ilgili olarak kısaca maddeler halinde bilgiler.

KÜTAHYA – ESKİŞEHİR SAVAŞLARI (10 – 24 Temmuz 1921)

Advertisement

II. İnönü Savaşı üzerine Yunanlılar bir yandan işgal altındaki yerlerin halkına yaptıkları zulmü arttırdılar, bir yandan da İnebolu, Trabzon ve Samsun’u topa tuttular.

Fakat Yunanlılar, Anadolu’da sonuç almak için çok daha üstün bir savaş gücünün gerektiğini anlamışlardı.

Bunun için;’

1. Yunanistan’da eli silah tutanlar askere alındı.

Advertisement

2. Tüm kaynaklar ordunun emrine verildi.

3. İngiliz Hükümeti de bol para ve araç gereçle Yunanlılara gereken yardımı yaptı.

4. Yunanlılar, son bir genel saldırıyla Ankara’yı ele geçirmek üzere hazırlıklarını tamamladılar.

Saldırıyı yönetmek üzere Yunan Kralı, Başbakanı ve diğer Yunan yetkilileri İzmir’e geldiler.

Yunan saldırısı 10 Temmuz 1921’de başladı ve hızla gelişti. Afyon, Kütahya, Eskişehir Yunanlıların eline geçti.

Türk ordusu daha elverişli koşullarda savaşmak üzere Mustafa Kemal’in emriyle Sakarya Irmağının doğusuna çekildi.

Advertisement

Mustafa Kemal, bu geri çekilme taktiği ile;

a. Ordunun fazla kayıp vermesini önledi.

b. Saldırı gücüne erişinceye kadar ordunun dinlenmesini, araç-gereç ve asker bakımından takviye edilmesini sağladı.

c. Yunan kuvvetlerini Anadolu’nun içine çekerek mevzilerinden uzaklaştırdı.

Sonuçları

1. Afyon, Kütahya, Eskişehir gibi önemli merkezler Yunanlıların eline geçti.

2. Kazanılmış başarıların yarattığı iyimserlik kayboldu. Heyecanlı ve tartışmalı bir ortama girildi.

3. Mustafa Kemal, Meclis’in tüm yetkilerini kullanmak koşuluyla üç ay süreyle başkomutanlığa getirildi.

4. Hükümet merkezinin, bir önlem olmak üzere Kayseri’ye taşınması kararlaştırıldı. Ancak Meclis’in karşı çıkması üzerine bu uygulanmadı.


Leave A Reply