Kütahya’nın Tarihi Yerleri

0

Kütahya ilindeki tarihi yapılar, eserler, tarihçesi, gezilecek tarihi mekanlar hakkında bilgi.

Kütahya’nın 54 km güneybatısındaki Çavdarhisar İlçesi’nde bulunan Aizonai, yörenin en önemli antik kentidir. Bizans döneminde yapılmış olan Kütahya Kalesi, Selçuklular, Germiyanoğulları ve Osmanlılar döneminde onarılmıştır. Yukarı Kale’ de Orta Hisar Mescidi adını taşıyan bir yapı vardır. Germiyanoğlu Süleymanşah tarafından 1377-1378’de yaptırıldı.

Advertisement

Balıklı Mahallesi’ndeki Balıklı Camisi 1237’de Hezar Dinar tarafından yaptırıldı. Minaresi özgünlüğünü korur. Kapanaltı denilen yerdeki Dönenler Camisi, Mevlevihane’nin semahanesidir. 14. yüzyılda yapılan Mevlevihane 19. yüzyıl onarımlarıyla bugünkü biçimini almıştır.

II.Yakup Bey Külliyesi, 1414’te yapıldı. Medrese, mescit ve imaretten oluşur. İshak Fakih Külliyesi, İshak Fakih Mahallesi’ndedir. Günümüze cami, zaviye, türbe ve medrese kalmıştır. Cami 1433’te yapıldı. Minaresi taş kaideli ve tuğla gövdelidir. Caminin önündeki yolun karşısında medrese vardır. Hıdırlık Tepesi’ndeki Hıdırlık Mescidi-1243’te Hezar Dinar tarafından yaptırıldı. Hezar Dinar Mescidi 1244’te yapıldı. Mevlevihane’nin mescidine bitişik yapı, zamanla Mevlevihane’nin türbesi oldu. Pekmez Pazarı Mescidi, 1368’de yapıldı. Süleyman Bey Mescidi, 1381 tarihlidir. Hisar Beyoğlu Mustafa Camisi (Saray Camisi) 1487′ de Subaşı Hisar Bey’in oğlu Mustafa Bey tarafından yaptırıldı. Yapının içi çinilerle bezelidir. Arslan Bey Camisi, 15. yüzyılın ikinci yarısında yapıldı.

Ulu Cami, Vacidiye Medresesi ile II. Yakup Bey Külliyesi arasındadır. Yıldırım Bayezit’in başlattığı yapı, Musa Çelebi döneminde 1410’da tamamlandı. Ancak bugünkü cami 1889-1891 arasında yapıldı. Minaresi kuzeydoğuda ve tuğla gövdelidir. Demirtaş Paşa Camisi (Takvacılar-Takyeciler), Kavaflar Çarşısı’nda, Bedesten’in yakınındadır. Timurtaş Paşa tarafından yaptırıldı. Lala Hüseyin Paşa Camisi, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi’ndedir. Rumeli Beylerbeyi Lala Hüseyin Paşa tarafından 1570’te yaptırıldı. Minaresi tuğla bezelerle süslüdür. Avluda iki tane şadırvan vardır. Ali Paşa Camisi, Gazi Kemal Mahallesi’ndedir. 1796’da yapıldı. Hükümet Caddesi’ndeki Yeşil-Cami, II. Abdülhamit döneminde yapıldı. İçi tümüyle süslüdür.

Karagöz Ahmet Paşa Camisi, Cumhuriyet Caddesi’ndedir. Beylerbeyi ve Anadolu Valisi Karagöz Ahmet Paşa tarafından 1512’de cami, medrese ve okuldan oluşan bir külliye olarak yaptırıldı. Molla Bey Külliyesi, Balıklı Mahallesi’ndedir. 19. yüzyılda yapıldı. Doğuda kare planlı kütüphane vardır. Vacidiye Medresesi, Ulu Cami’nin bitişiğindedir. 1314’te Mübareziddin Umur bin Savcı tarafından yaptırıldı. Kubbesinin ortası açıktır ve yapının gözlemevi olduğu sanılır. Küçük Bedesten 14. yüzyılda yapıldı. Günümüzde bit pazarıdır.

Advertisement

Gedik Ahmet Paşa (Büyük Bedesten) Bedesteni, 15. yüzyılda yapıldı. 20 dükkânlık bir çarşı görünümündedir. Küçük Hanan’ı Hisar Bey yaptırdı ve oğlu Mustafa Bey erkekler bölümüne ekletti. 15. yüzyılda son biçimini aldı. Lala Hüseyin Paşa Hamamı, aynı adlı caminin karşısındadır. 16. yüzyılda Lala Hüseyin Paşa’nın yaptırdığı sanılır.


Leave A Reply