Kutalmışoğlu Süleyman Şah Kimdir?

0

Kutalmışoğlu Süleyman Şah kimdir? Anadolu Selçuklu Devleti kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah hayatı, biyografisi ve dönemi hakkında bilgi.

Kutalmışoğlu Süleyman Şah; Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusudur (?-Ayn Şeylem 1086).

Advertisement

Büyük Selçuklu ailesindendir. Babası Tuğrul Bey ile saltanat çekişmesine girişmiş, Alparslan ile yaptığı savaşta ölmüştü. Süleyman Şah, kardeşi Resul Tegin ile birlikte, bir süre Alparslan’ın elinde tutsak kaldı. Onun ölümünden sonra, Melikşah döneminde Anadolu’ya geldi. Kardeşi Mansur ile Anadolu’da fetihler yapmaya başladı. Türkmen grupları yanında toplandılar. Önce Konya’ yı, sonra da İznik’i ele geçirdi. İlişkileri bozulduğu Sultan Melikşah, Emir Porsuk’u Anadolu’ya gönderdiği sırada Anadolu’da bazı kaleleri ele geçirdi, Türk birlikleri Kadıköy’e kadar uzandılar.
Bizans tahtını ele geçiren Aleksios Kommenos (1081-1118) 1081’de Süleyman Şah ile anlaştı. Melikşah’ın başta Konya olmak üzere, Anadolu’yu Süleyman Şah’a bıraktığım bir fermanla açıklaması ve Bağdat halifesinin de bir menşur göndermesi üzerine, Süleyman Şah bağımsızlığını ilan etti. 1082′ de Tarsus, Adana, Anazarba’yı, 1084′ te de Antakya’yı ele geçirdi. Melikşah’ın kardeşi olup Suriye’yi yöneten Tutuş ile karşılaştı. Şam yakınındaki Ayn Şeylem’de yapılan savaşı yitiren Süleyman Şah, savaştan sonra kendi hançeriyle canına kıydı (5 Haziran 1086). Ölümü üzerine yerine I. Kılıç Arslan Anadolu Selçuklu sultanı oldu.


Leave A Reply