Kütle Hakkında Kısa Bilgi

0

Kütle kavramı ile ilgili kısa ve temel bilgiler. Kütlenin açıklayıcı ve temel formülleri hakkında bilgi.

KütleKütle, bir cisimdeki madde miktarı. Maddi bir noktanın kütlesi, o noktayı etkileyen tüm kuvvetlere o naktayı uygulanan ivmenin değişmez oranıdır. Bu bağıntı F = mg formülü ile belirtilir.

Advertisement

Burada F maddi bir noktayı etkileyen kuvvetlerin tümü, m cismin, yani o noktanın kütlesi, 2 de o noktaya uygulanan ivmedir. Aynı sonuç başka türlü de belirtilebilir. Her cisim boşlukta eşit ivmeyle düşer. Buna göre bir cismin ağırlığı p = mg formülüyle belirtilir. Bu demektir ki aynı yerdeki cisimlerin kütleleri ağırlıklarıyla orantılıdır. Bu nedenle günlük dilde çoğu kez “ağırlık” sözcüğü “kütle” anlamında kullanılır. Oysa bir cisme uygulanan ivme ortadan kalkarsa hiç ağırlığı kalmaz (uzayda olduğu gibi) ancak cismin kütlesi yerindedir.

Bağlılık kuramı kütleyle enerjinin özdeş olduğunu ortaya çıkardı. Herhangi bir cismin sistemi, bir enerji salacak herhangi bir değişime uğradığında, kütlesi kaybettiği enerji kadar azalır ve bu enerji şu formülle belirtilir: W=mc2. Bu formülde c, boşluktaki ışık hızını belirtir. Sıradan fiziksel ve kimyasal değişim ve tepkimelerde farkedilmeyen bu kütle dönüşüm, büyük enerjilerin açığa çıkmasına olanak veren nükleer değişimlerde belirgin olarak görülür. Öte yandan hareket halindeki bir cismin kütlesi, aynı cismin durağan halindeki kütlesinden büyüktür.


Leave A Reply