Kutsal Kitabımız Kuranı Kerim Hakkında Söylenmiş Resimli Güzel Sözler

0
Advertisement

Kur’an-ı Kerim’in mucizesini, hayatımızdaki güzel yerini ve Kuran okumanın önemini anlatan anlamlı güzel sözler. Resimli Kuran sözleri.

Kur’an-ı Kerim Hakkında Güzel Sözler

 • ***Allah kelamı (Kur’an), kalbin ilacıdır.
  Hz. Ali
 • ***Allah Teâlâ’ya ve rızasına ulaşma yolunda kulun vesile edebileceği şeylerin en güzeli Kur’an-ı Kerim’dir. O hâlde Allah Teâlâ’nın rızasını Kur’an-ı Kerim ile arayın.
  Ebu Ali Famedi

Kur'an-ı Kerim Hakkında Güzel Sözler

***Ben; Kur’an’ı ezberlemekten de, yüzünden okumaktan da ecir beklerim.
Hz. Osman
 • ***Ben yaşadığım müddetçe Kur’an’ın bendesiyim.
  Hz. Mevlana
 • ***Beşerin derdine derman olur ancak Kur’an,
  Onsuz artık canavardan da beterdir insan.
  Ali Ulvi Kurucu

Kuranı Kerim İle İlgili Sözler

***Yüce Allah, Kuran’a uyan milletleri yükseltir. Uymayanları alçaltır.
Hz. Ömer

 • **Cihan, sessiz bir Kur’an, Kur’an da sessiz bir cihandır.
  A. Şeref Güzelyazıcı
 • ***Çağımızda Kur’an’sız yaşamak; kör, sağır, dilsiz ve şuursuz yaşamaktır.

Kur'an-ı Kerim Hakkında Güzel Sözler

 • ***Dinsizin olmaz, iyi bil kimseye vefası,
  Kuran’a uymayanın kabul olmaz duası.
  Mehmet Akif
 • ***Kalbi, Kur’an hareketi ile dalgalanan kişi, olgunlaşıp değer kazanır.
  Ali Tayyar
 • *** Kalbin şifası, çok Kur’an okumaktır.
  Hz. Ali
 • ***Kişiyi kurtaracak olan hafızasındaki Kuran değil, hayatındaki Kuran’dır.

Kur'an-ı Kerim Hakkında Güzel Sözler

***Kalpleriniz boş laf ve sözlerden temizlenirse, Kuranı Kerim’i okumaya asla doymazsınız.
Hz. Osman

 • ***Kur’an okuyan kimse için ecir vardır. Onu dinleyenin ecri iki kattır.
  Halil b. Ma’dan
 • ***Kur’an okurken kalpleriniz onunla ülfet içinde olduğu müddetçe okuyun, irtibat kopup kalbiniz ihtilaf ederse okumayı bırakın.
  Buhari
 • ***Kur’an sıhhatli kalpler için gıda; hasta kalpler için şifa dolu bir hakikat ve hayat eczanesidir.
  A. Şeref Güzelyazıcı
 • ***Kur’an ve Peygamber: Allah’ın iki nur kaynağıdır.
  A. Şeref Güzelyazıcı

Kur'an-ı Kerim Hakkında Güzel Sözler

***Kur’an-ı Kerim güneş gibidir, Hadisler aya benzer. Hikmetli sözler yıldızları andırır. Ay da yıldızlar da ışığını güneşten alırlar.
Muzaffer Coşkun
 • ***Kur’an-ı Kerim, okuyup yaşanması gereken bir kitaptır. Bir yönden bilgi verir, bir yönden insanın hareketlerini tanzim eder, onun irfanını artırır.
  Hekimoğlu İsmail
 • ***Musa’ya nazil olan Tevrat’ı Allah kelamı kabul edipte Muhammed (s.a.v.)’e nazil ‘an Kur’an’ı inkâr etmek zulümdür”
  Abdullah bin Selâm
 • ***Müslümanlığı itham edenlerin büyük bir ekseriyetinin Kur’an’ı okumamış olduklarından eminim.
  Reimarus
 • ***Müslümanın izzeti ve hürriyeti, İslam’ın asil kaynağı olan Kur’an ve sünnettedir.
  Muhammed İkbâl

Kuranı Kerim İle İlgili Sözler

***Kur’an-ı Kerim, ışıkları her köşeye saçılıp yayılan bir güneştir.
İmamı Gazali

 • ***İnsan için Kur’an’dan daha ulvi bir mizan yoktur.
  A. Şeref Güzelyazıcı
 • ***Kim ki Kur’ân bilmedi sanki dünyaya gelmedi.
  Yunus Emre
 • ***Kimin hesabına inmiş, düşünmüyor, Kur’an…
  Cenab-ı Hak çıkacak, sorsalar, muhatab olan! Mehmet Akif
 • ***Kur’an’ı her cihette tetkik ettim. Her kelimesinde büyük bir hikmet gördüm. Bunun misli ve beşeriyeti idare edecek hiçbir eser yoktur ve gelemez.
  Bismark
 • ***Kur’an’ın Allah kelâmı olduğunu inkâr etmek, mevcut ilimlerin batıl olduğunu ileri sürmek kadar gülünçtür. Bismark

Kur'an-ı Kerim Hakkında Güzel Sözler

Advertisement
 • ***Kur’an’ın manasını Kur’an önünde kurban olmuş, benliğinden geçmiş, alçalmış, adeta ruhu, ayn-ı Kur’an kesilmiş kişiden sor.
  Hz. Mevlana
 • ***Kur’an’dan başka bütün kanunlar; değil bir topluluğun, bir ev halkının saadetini bile temin edecek mahiyetten uzaktır.
  Bismark
 • ***Kalbin şifası Kuran okumaktır.
  Hz. Ali
 • ***Modern ilmin on dört asır geriden takip ettiği Kur’an-a yemin ederim ki O Allah kelamıdır.
  Kaptan Cousteau
 • ***Allah Kur’an’ı insanların “hayatlarının ibadet olması için” indirdi. Ama insanlar onun “tilâvetini ibadet edindiler.”
  Fudayl bin İyaz
 • ***Değersiz insan Kur’anla değer kazanır. Köleyi, Hakka secde ettirerek, yüksek bir insan yapar.
  Muhammed İkbal
 • ***Dünya menfaatinden üç şey baki kalır; sadık arkadaş, Kuran’dan alınan feyiz, tenhalarda Allah’ı anmak. Malik bin Dinar

Kuranı Kerim İle İlgili Sözler

***Cemalin safhasın açma rakibe, Önünde kafirin Kuran yakışmaz.
Ahmed Paşa

***Muhammed çağının güneşi Kur’an’dır. Müslümanların hayatını her sabah o başlatır. O Allah’ın ezeli bir edebiyatıdır.

***İbadet olmaz bize, her gün okuruz ezber de!
Yoksa, bir maksad aranmaz mı bu ayetlerde?
Lafz-ı muhkem yalınız, anlaşılan, Kur’an’ın
Çünkü kaydında değil hiçbirimiz mananın;
Ya açar Nazm-ı Celil’in, bakarız yaprağına;
Yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına.
İnmemiştir hele Kur’an bunu hakkiyle bilin,
Ne mezarlıkta okunmak, ne de fal bakmak için.
Mehmet Akif

 • Sağ elinde Allah’ın kitabını, sol elinde Resulüllah s.a.v’in sünnetini tutan kimseler doğru yolda yürür. Şüphe çukuruna ve bid’at karanlığına düşmemek için bu iki meşalenin ışığında yürümek gerekir.
  Feridüddin Attar
 • Sorun bana beni yitirmeden; Çünkü and olsun Allah’a, Kur’ân’da hiçbir âyet yoktur ki niçin ve kimin hakkında indi, nerde indi, düzlükte mi, dağlıkta mı, hepsini de en iyi bilenim ben. Gerçekten de Rabbim bana, anlayan bir akıl, söyleyen bir dil ihsan etmiştir.
  Hz. Ali
 • Yeryüzü kıyamete kadar Allahü Teâlâ’nın hüccetini ayakta tutacak, ayetlerini iptalden koruyacak kimselerden hâli kalmaz. Onlar insanlar içinde sayıları çok az, fakat Allah katında kıymetleri çok yüksek kimselerdir.
  Hz. Ali

Kuranı Kerim İle İlgili Sözler

***İnsan Kur’an’ı aramaktadır. Kur’an da insanı beklemektedir.
Sezai Karakoç

 • ***İslamiyetin istinatgahı Kur’an’dır. Ve Kur’an müslümanın beratı ve necatıdır.
  M. X. Moreyl
 • ***Tefekkürsüz Kuran okumada hayır yoktur.
  Hz. Ali

***Nur-i Kur’an ile doldukça doğar gönle sabah,
Ona âmâ olanın hâline bak; “âh ile vâh!”Kutsal Kitabımız Kuranı Kerim Hakkında Söylenmiş Resimli Güzel Sözler
Kula izzet, yüce Kur’an ile iman dokumak,
Dile hikmet de bu iman ile Kur’an okumak…
Oku; sesler sesi, Kur’an’daki ayet sesidir,
Tatlı meltem de o sesten bize rahmet sesidir…
Şu latif kuş sesi, Kur’an’a muhabbet sesidir,
Suların nağmesi, Kur’an ile sohbet sesidir…
Cümle devrânı satın almaya bir harfi yeter,
Oku, kaybetme bu zenginliği, cennetlere er!
Seyri


Leave A Reply