Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu (Kısaca)

0

Avrupa tarihine damga vurmuş ve Osmanlı ile sık sık karşı karşıya gelmiş olan Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu ile ilgili genel bilgilerin kısaca ve özet halinde verildiği yazımız.

Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu Arması

Advertisement

«Batı İmparatorluğu» (Almanya İmparatorluğu) na XV. yüzyıldan beri halk arasında verilmiş addır; doğru bir deyim değildir. Şarlman tarafından bu imparatorluk, Karolenjler’den sonra Alman hanedanlarına geçmiştir. Bu imparatorluğu, I. Napolyon, 1806’da ortadan kaldırdı. İmparatorluk tacını, XIII. yüzyıldan o tarihe kadar Habsburg Hanedanı taşıyordu. Başkentleri Viyana idi. 1806’da Habsburglar, Almanya (Batı Roma) İmparatoru olmak sıfatını kaybettiler, «Avusturya İmparatoru» sanını takındılar.

«Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu», 400 kadar devleti, devletçiği içine alıyordu. Bunlardan kimisi dini devletler, kimisi de «serbest şehir» denen site devletleriydi. İçlerinde Bavyera, Saksonya, Brandenburg, Wurtemberg, Lorraine gibi önemli olanları da vardı. Bunların hepsi imparatora bağlıydılar.

Napoleon, bunların sayısını 30’a indirerek, Alman birliğinin temellerini farkına varmadan atmış oldu. Habsburglar’dan Alman İmparatorluk tacı da alınınca, bu 30 devlet bütün bütün bağımsız oldular. Yarım yüzyıl sonra, en güdüleri olan Prusya onları yeniden birleştirdi.

İmparatorluğun Almanya dışında da birçok toprağı vardı. Bunların en önemlileri İtalya’da idi. Lombardiya bunlardan başlıcasıydı.

Advertisement


Leave A Reply