Kütük Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Kütük ne anlama gelir? Kütük kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. isim Kalın ağaç gövdesi
2. Kesilmiş ağaç gövdesi
“Kenara iri zeytin kütükleri istif edilmişti.” – R. H. Karay
3. Kesimden sonra ağaç gövdesinin toprakta kalan bölümü
“Çamlıkları yarıyoruz, ağaçların kütüklerinden atlıyoruz, ne bir köy ne bir ses var.” – M. Ş. Esendal
4. Asma fidanı
“Kütüklerin üstündeki koruklara otlar tırmanan bahçeyi bir daha geçiyoruz.” – F. R. Atay
5. Resmî kayıt defteri, ana defter
6. Nüfus kütüğü
7. bilişim Bir arada işlenen ve birbirleriyle ilgili olan kayıtların tümü
8. madencilik Kütük demir
9. Görgüsüz, kaba kimse
“Biraz sonra bizim kütük, kanepenin üstüne oturmuş, ayaklarıyla yerdeki yaprakları eziyordu.” – H. E. Adıvar
1. çok şişmiş
2. çok sarhoş
ana deftere yazmak
Demir çelik fabrikalarında, izabe tesislerinde maden cevherinden veya hurdadan döküm sonu elde edilen ham kütle, kütük
Karadeniz’de kereste taşımakta kullanılan bir tür küçük mavna
Nüfusa kayıtlı olunan defter
Cehennemde yanmaya yaraşır kimse
Seçmen listesi
Soyağacı
“Önce soyu sopu düşünüyorum, adamların soy kütüklerini artık bilmem hangi tarihe kadar çıkarıyorum.” – S. İleri
Bir taşınmazın üstündeki hak ve yükümlülüklerin yazıldığı resmî kütük, tapu sicili
Üzerinde balta ile odun yarmak için yapılan kalın kütük


Leave A Reply