Kütüphaneler Haftası Nedir? Kütüphanelerin Amacı ve Önemi İle İlgili Yazı

1
Advertisement

Kütüphaneler haftası ne amaçla kutlanır? Kütüphanelerin kuruluş ve amaçları nelerdir? Kütüphaneleri kütüphaneleri anlatan yazımız.

kütüphane

Kaynak: pixabay.com

Kütüphaneler Haftası

Öğrencilere okuma zevkini ve sevgisini aşılamak, onların kütüphanelerden daha çok yararlanmasını sağlamak amacıyla, okullarımızda Kütüphaneler Haftası düzenlenir. Kütüphaneler Haftası Mart ayının son pazartesi gününü içine alan haftadır.

Kütüphanelerde kitaplar hem korunur, hem de okunur. Burada kitaplar belli yöntemle sıralanır ve saklanır. Kütüphanelerin çokluğu insanların kitaplara verdiği önemi gösterir. En eski kütüphane Mezopotamya‘daki Ninova kütüphanesidir. Eskiçağ’ın Bergama Kitaplığı da ünlüdür. Ne var ki çıkan bir yangın sonucu tümüyle kül olmuştur.

Türkler de kütüphaneler kurmayı severlerdi. Hemen her kentte kitaplık vardı. Yurdumuzun en büyük kütüphanesi Ankara Milli Kütüphane’dir.

Kişiler, topluma uymak için okurlar. Bilgi edinmek, meslek öğrenmek, haber almak, olayları doğru yorumlamak okumanın amaçlarındandır. Okuma uğraşı arttıkça, toplumlar uygarlaşırlar, milli amaçları daha bilinçli kavrarlar, insanın bilgisi ve kültürü, okuldan sonra, okuduğu kitaplarla ölçülmektedir.

Okuma, yazma, anlatma etkinliğini beslemek için kitap gerekir. Bu gereksinim okulda, sınıfta, evde, kentte, kasabada, köyde bulunan kitaplıklarla karşılanır.

Advertisement

Öğrenciler kitap okumak, kitapları saklamak, kitaplardan yararlanmak yollarını öğretmek için sınıf kitaplıkları kurulur. Her okulda kitaplık kolu bulunur. Öğrencilerin evlerinde kitap biriktirmelerine de yardımcı olunur.

Kütüphane

Kaynak: pixabay.com

Kütüphanelerin kuruluş ve amaçlarına göre çeşitlere ayırabiliriz.
 1. Genel kütüphaneler: Her kentte ve kasabada bulunur. Halkımız ve öğrenciler yararlanır.
 2. Okul ve sınıf kitaplıkları: Öğrenciler yararlanır. Bütün derslerin programını besler. Okul kitaplığı çeşitli eğitim ortamıdır. Sınıf kitaplıkları ise öğrencilere en yakın kaynaktır.
 3. Aile kitaplıkları: Aile bireylerinin alıp okudukları kitapların saklanmasıyla oluşur.
 4. Üniversite kitaplıkları: Türkiye’de yayımlanan her tür yayınların saklandığı ve incelenmeye sunulduğu kitaplardır.
 5. Gezici kitaplıklar: Araçlar kütüphane durumuna getirilir, halkın ayağına kitap taşırlar.
 6. Çocuk kitaplıkları: Salt çocukların okuyacakları yayınları bulundurur. Çocuk kitaplıkları okul kadar değer taşır.
Kütüphanelerden yararlanırken şu kurallara uymalıyız.
 • -Kitaplar kirletilmez, üzerine yazı yazılmaz, resim çizilmez.
 • Sayfaları yırtılmaz, kopartılmaz.
 • -Kütüphanelerde yüksek sesle konuşulmaz, gürültü yapılmaz.
 • -Ödünç alınan kitaplar zamanında geri verilir.

KÜTÜPHANELERDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

 • Başkalarıyla yüksek sesle konuşulmamak.
 • Kitaplık görevlilerine saygılı olunmak.
 • Kitap sayfaları yavaşça çevrilmek.
 • Kütüphane salonlarında yavaş yürünmek.
 • Kitapların sayfalan çizilmemek, kopartılmamak.
 • İstenilen kitaplar için fiş doldurulmalı.
 • İstediğimiz kitaplar konusunda görevlilerden yardım istemeliyiz.
 • Palto, pardösü ve çantalar vestiyere bırakılmalı.
 • Çamurlu ayakkabılarla girilmemek.
 • Kimliğimizi ilgili memura vermeliyiz.
 • Mırıldanarak okumamalıyız.
 • Kitap ararken, kitapların ve fişlerin yerlerini değiştirmemeliyiz.


1 Yorum

Leave A Reply