Kuveyt – Ülkeler Rehberi

0

Ülkeler Rehberi Kuveyt – Kuveyt ile ilgili bilgi, başkenti, ekonomisi, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu. Kuveyt ile ilgili bilgi.

Kuveyt BayrağıYüzölçümü: 17.818 km2.
Başkenti: Kuveyt.
Dil: Arapça, İngilizce.
Din: Müslüman % 95 (% 66 Sünni, % 29 Şii).
Para birimi: 1 Kuveyt dinarı = 100 fil.
Başlıca kentleri: Havelli, Salimiye, Yahre, Ahmedi.

Advertisement

Ön Asya’da, Arap Yarımadası’nda devlet. Kuveyt, Arap Yarımadası’nın kuzeydoğu ucunda, Basra Körfezi’nin kuzeybatı kıyısında; kuzey ve batıdan Irak, güneyden Suudi Arabistan, doğudan Basra Körfezi ile çevrilidir. Güneydeki toplam 57.000 km2’lik tarafsız bölge, Kuveyt ve Suudi Arabistan tarafından yönetilir. Bölgedeki petrol, eşit olarak üretilir ve paylaşılır. Kuveyt, Körfez’de Irak’ın hak öne sürdüğü Bubiyan ve Verbe adalarını da içeren 3 yönetim birimine ayrılmıştır.

YÜZEY ŞEKİLLERİ. Kuveyt, yüksekliği 330 km2‘yi aşmayan engebeli çöllerle kaplı bir ülkedir. Kıyı boyunca, çoğu deniz düzeyine yakın kumsallar ve tuzlu bataklıklarla örtülüdür. Buna karşılık, Kuveyt Körfezi’nin batısına doğru uzanan Celez-Zor, yüksek bir uçurumdur. Kuzey kıyısı açıklarında Bubiyan gibi adalar, ırmakların taşıdığı alüvyonlar sonucu oluşmuştur.

İKLİM. Sıcak ve kurak bir iklimin görüldüğü Kuveyt’te yazın sıcaklık 37 °C’ye yükselebilir, ocakta gece 2°’C’ye düşebilir. Yıllık ortalama yağış tutarı 125 mm’dir. Yağışlar, kasım-nisan arasında düşer.

BİTKİ ÖRTÜSÜ VE HAYVANLAR. Bitki örtüsü ve doğal hayvanlar oldukça azdır. Petrol bulunmadan önce Kuveyt, deve, keçi ve koyun sürüleri güden Bedevi göçebelerin yaşadığı bir ülkeydi. Vahalarda hurma ağaçları, çölde sert, dikenli otlarla dikenli çalılar ve kaktüsler yetişir. İlkbaharda yağmurlardan sonra her tarafı otlar kaplar.

Advertisement

TOPLUM YAPISI. Kuveyt toplumuna genelde Bedevi kültürü egemen olmakla birlikte, ülkeye büyük oranda göçlerin olması, toplum yapışım değiştirmiştir. Batı etkisinin belirgin olmasına karşın, yerli halk, zenginliğin sağladığı maddi olanaklarla Müslümanlığın geleneksel değerlerini şaşılacak biçimde birleştirmiştir. Kuveyt’teki göçmenlerin % 90’ı, Arap ülkelerinden (genellikle, Mısır, Irak ve Filistin) geri kalanlarsa İran, Pakistan ve Hindistan’ dan gelir. Göçmenler, toplam nüfusun 3/5’ini oluşturur.

Din. Bir İslam devleti olan Kuveyt’te, nüfusun % 95’i Müslüman, % 5’i Hıristiyandır. Müslümanların % 78’i Sünni, geri kalanı Şii mezheplerine bağlıdır.

Dil. Halkın büyük çoğunluğu, resmi dil olan Arapçayı konuşur. Ticaret dili olan İngilizcenin yanı sıra, İran kökenliler arasında Farsça yaygındır.

Tarım. Ekime elverişli alanlar son derece sınırlı (toplam yüzölçümün % 7’si) olduğundan, üretim yetersizdir. Domates (15 bin ton), kavun (2 bin ton), soğan (2 bin ton), hurma (2 bin ton), başlıca tarım ürünleridir.

Hayvancılık. Bedeviler; deve, koyun ve keçi yetiştirme konusunda hükümet tarafından özendirilir. Sığır (30 bin baş), koyun (275.000 baş), keçi (340 bin baş), kümes hayvanları (24 milyon), temel hayvan çarlığını oluşturur. Balıkçılıktan çok, karides üretimi (ihracatı yapılır) önemlidir.

Endüstri. Başta petrokimya olmak üzere, yapı, tekne yapımı, çimento, elektrikli araç-gereç, plastik, besin, meşrubat dallarında etkinlik gösteren 600’ün üzerinde endüstri kuruluşu vardır.

Advertisement

Doğal Kaynaklar. Petrol (75 milyon ton), doğal gaz (170 milyar metreküp), dışında, ekonomide rol oynayacak derecede önemli doğal kaynak yoktur.


Leave A Reply