Kuvvet Nedir?

0
Advertisement

Doğanın ve pek tabii ki fiziğin temel kavramlarından birisi olan kuvvet tanımı ve açıklamasının yer aldığı yazımız. Kuvvet nedir kuvvet ne demektir?

kuvvetDuran bir cismi harekete geçiren, hareketteki bir cismi durduran, hızını, yönünü, doğrultusunu değiştiren sebebe fizikte «kuvvet» denir.

Masanın üzerinde duran bir zıpzıpı yuvarlarsak, elimizle ona bir kuvvet kondurmuş oluruz. Durdurmak istersek, bu, sefer de ters yönden bir kuvvet kullanırız.

Bir kuvveti belirtmek için şu dört unsuru bilmemiz gerekip 1) Tatbik noktası; 2) Şiddet; 3) Doğrultu; 4) Yön.

Kuvvetin cisme etki ettiği noktaya «tatbik noktası» denir. Kuvvetin etkisinin azlığını, çokluğunu, onun şiddeti belirtir. Zıpzıbı daha hızlı yuvarlamak istersek daha şiddetle iteriz. Zıpzıbı hangi doğrultuda, hangi yönde yuvarlamak istiyorsak kuvvetin doğrultusunu, yönünü buna göre seçeriz.

Cisimlerin hareketlerini, dengelerini inceliyen «mekanik» biliminde kuvvet önemli bir yer tutar.

Advertisement

Kuvveti ölçmek için ya «din» birimi, ya da «kütle-gram» birimi kullanılır. 1, gramlık bir kütleyi etkileyince ona 1 \displaystyle \frac{{cm}}{{s{{n}^{2}}}} lik ivme kazandıran kuvvet 1 «din» dir.

Bir Sayının Kuvveti

Matematikte bir sayıyı kendisiyle çarpma işlemine, «kuvvet alma işlemi» denir. O sayının kendisiyle kaç defa çarpıldığını belli etmek için sayının sağ yukarısına bir sayı yazılır. Bu sayıya da «üs» adı verilir. Örneğin :

\displaystyle \begin{array}{l}{{5}^{2}}=5x5=25\\{{5}^{3}}=5x5x5=125\\{{5}^{4}}=5x5x5x5=625\end{array}

Bir sayının ikinci kuvvetine (o sayının kendisiyle bir defa çarpılmasına) «kare alma», üçüncü kuvvetini bulmaya da «küp alma» denir. Üçüncü kuvvetten sonrasının özel bir adı yoktur.

Advertisement


Leave A Reply