Kuyruk Nedir?

0
Advertisement

Hemen hemen bir çok hayvan da yer alan bir organ olan kuyurk ile ilgili bilgiler. Kuyruk ne işe yarar önemlimidir? Kuyruğun özellikleri. Kuyruk nedir?

Kedi Kuyruğu

Kedi Kuyruğu

Hayvanların çoğunda, gövdenin son kesiminde bulunan çıkıntıya «kuyruk» denir. Akreplerin, ıstakozların vücutlarının geriye doğru uzamış kısımları, bazı böceklerin kıl gibi uzantıları, hattâ kelebeklerin kanatlarının ucundaki süslü çıkıntılar da halk arasında «kuyruk» diye anılır.

Omurgalı hayvanların hemen hepsinin kuyruğu vardır. Yalnız, bazı cins maymunların, kurbağaların kuyrukları yoktur. Omurganın uzantısı olan kuyruk hayvanın yaşayışına, bulunduğu yere, ortam şartlarına göre değişik biçimlerde olur. Gelişmiş memelilerin kuyrukları ya tüylerle, ya da uzun kıllarla kaplıdır. Atın kuyruğu «at kılı» denilen uzun tüylü bir demet halindedir, hayvan bununla sinekleri kovar. Gördüğü işe, cinsine göre atların kuyrukları uzun, ya da kısa kesilir. Koyunun kuyruğu kalın bir yünle kaplıdır. Karaman koyununun kuyruğunu kalın bir yağ tabakası kaplamıştır. Sincap gibi hayvanların kuyruğu ağaçtan ağaca atlarken havada paraşüt işini görür. Kangurunun kuyruğu kalın, kuvvetli olduğundan hayvan art ayaklarının üzerine doğrulunca arkadan destek işini görür. «Falanjer» denilen bir çeşit tek delikli memelinin kuyruğu uzun ve çok kuvvetlidir. Ucundaki parmağa benzeyen bir çıkıntı hayvanın dallara asılıp, baş aşağı sarkarak uyumasını sağlar. Balina, yunus gibi suda yaşayan memelilerin kuyrukları yüzgeç biçimindedir. Kunduzun kuyruğu hayvanın su setlerini, yuvasını yapması için mala biçimini almıştır.

Kuşlar, uçarken kuyruklarından da faydalanırlar. Arkalarındaki tüyler uçuş sırasında dümen ve fren yerine geçer. Sürüngenlerden yılanın kuyruğu biçim bakımından gövdesinden pek ayırdedilemez. Çıngıraklı yılanın kuyruğunun üzerindeki pullar hayvan ilerlerken garip bir ses çıkartır. Bazı kertenkele çeşitlerinin kuyrukları zora gelince çabucak kopar, bîr süre sonra yerine yenisi çıkar. Böylece, kuyruğundan yakalanan hayvan, kolayca hayatını kurtarmış olur. Balıkların kuyrukları yüzgeç biçimini almıştır. Köpekbalıklarında omurga kuyruğun içinden de devam eder.


Leave A Reply