Kuyumculuk Hakkında Bilgi

0

Kuyumculuk nedir? Kuyumcu kime denir ve kuyumcu ne iş yapar? Kuyumculuk ile ilgili olarak genel bilgilerin verildiği yazımız.

Kuyumcu VitriniDeğerli madenlerden, taşlardan süs eşyası yapma işine «kuyumculuk» denir. «Kuymak» eski Türk dilinde «maden eritmek» anlamındadır; tunç dökmeye de «kuyum» denir. İlk mücevherler maden dökmeciliğiyle başladığı için, sonradan değerli taşlarla süs eşyası (mücevher) yapma işine de «kuyumculuk» denilmiştir.

Advertisement

İnsanlar daha çok ilkel çağlardan beri süslenmeye karşı ilgi duymuşlardı, madenleri eritmesini öğrendikten sonra da kuyumculuğun ilk temellerini attılar. O çağlarda altın, gümüş potalarda eritiliyor, birtakım biçimlere konularak süs eşyası olarak kullanılıyorlardı. Eski Mısırlılar’da, Eski Yunanlılar’da, Romalılar’da, Etrüskler’de kuyumculuk çok ileri gitmişti. Eski Türkler de kuyumculuk sanatında, hele ince döküm işlerinde çok ileriydiler. Osmanlılar devrinde de kuyumculuk ileri gitmiş, altın, gümüşle değerli taşlar işlenerek baha biçilmez sanat eserleri meydana getirilmiştir. İstanbul’da Kapalıçarşı öteden beri kuyumculuğun merkezi durumundadır; burada ayrıca bir Kuyumcular Çarşısı vardır.

Avrupa’da kuyumculuk daha çok Rönesans devrinde gelişmiştir. Bugün Avrupa’da Londra, Paris, Amsterdam, Amerika’da da New York kuyumculuk merkezleridir. Son zamanlarda kuyumculukta birtakım makineler kullanılmaya başlanmışsa da kuyumculuk gene de daha çok el sanatına dayanmaktadır.


Leave A Reply