Kuzey Amerika Nehirleri

0
Advertisement

Kuzey Amerika kıtasında yer alan nehirler ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

Kuzey Amerika Nehirleri

Mississippi: Missouri ile beraber, Kuzey Amerika’nın en büyük akarsu sistemini teşkil eder. Kollariyle birlikte 2.000.000 km. kare tutarında bir araziyi sulayan Mississippi’nin gene kolları ile birlikte, 20.000 km. lik bir kısmı gemiciliğe elverişlidir. Minnesota’da ki Itasca gölünden çıkan Mississippi 4200 km. uzunluğundadır. 4.700 km. uzunluğundaki Missouri ise, bu nehrin bir koludur. Bu kudretli nehirlerin suladığı topraklar 50.000.000’dan fazla insanı barındırır. Mississippi nehrinin daha başka önemli, kolları da vardır. Missouri ila Mississippi bir tek nehir sayılırsa dünyanın en uzun nehri ölür. Mississippi Meksika Körfezi’ne dökülür.

Mackenzie: Mississippi nehrinden sonra Kuzey Amerika’daki nehirlerin en büyüğüdür. Kayalık Dağlar’dan çıkar, 4600 km. uzunluğundadır, Kuzey Buz Denizi’ne dökülür. Yaz aylarında nehrin büyük bir kısmında buharlı gemiler işler. Mackenzie, bu adı, nehir boyunca ilerleyerek Kuzey Buz Denizi’ne varan Sir Alexander Mackenzie’den almıştır.

Rio Grande del Norte: 3.540 km. uzunluğundaki bu nehir Amerika Birleşik Devletleri ile Meksika sınırını teşkil eder. Colorado’nun güney-batısında Kayalık Dağlar’dan çıkar, bir müddet güneye doğru aktıktan sonra doğuya yönelir, derin ve güzel manzaralı kanyonlardan geçer. Meksika Körfezi’nde denize dökülür. 350.000 km. kare kadar bir havzası olan nehir A.B.D. ve Meksika arasında eşit olarak paylaşılmıştır. Zaman zaman A.B.D. ile Meksika arasında anlaşmazlık konusu olmuştur.

Advertisement

Yukon: Britanya Kolombiyası’nda, Büyük Okyanus’tan sadece 25 km. kadar bir mesafede doğar, bir müddet kuzey-batıya doğru aktıktan sonra Alaska topraklarına girer, Batı yönünde bütün Alaska’yı geçerek Bering Körfezi’ne dökülür. 3.300 km. uzunluğundaki nehir bu bölgenin en büyük taşıma vasıtasıdır. Yazın nehrin ağzından itibaren 2500 km. ye yakın bir kısmı ulaştırmaya elverişlidir. Yukon 500.000 km. kareden fazla bir araziyi sular.

Colorado: Kuzey Amerika’nın en önemli nehirlerindendir. Amerika Birleşik Devletleri topraklarında Kayalık Dağlar’dan doğar, güney-batıya doğru aktıktan sonra Meksika topraklarında Kaliforniya körfezinde denize dökülür. 3.200 km. uzunluğundaki nehir, çok sarp bir yatakta akar. Dünyaca tanınmış büyük Colorado Kanyonu bu nehrin yatağındadır.

Columbia: Kanada’da İngiliz Kolombiyası’ndaki Columbia Gölü’nden doğarak A. B. D. topraklarına girer. Bir müddet güneye doğru aktıktan sonra, Kıyı Dağları’nı keserek batıya yönelir, Büyük Okyanus’a dökülür. 2.000 km. uzunluğundaki nehrin, 600 km. kadar bir kısmı Kanada topraklarındadır.

Bu nehir Kuzey Amerika’nın en büyük enerji kaynağıdır. Yatağı boyunca yapılmış olan barajlardan çok büyük ölçüde hidroelektrik enerjisi elde edilir.

Advertisement

Kuzey Amerika’nın diğer önemli nehirleri Fraser, Churchill, Nelson, Grande de Santiago, Potomac, Branzos, Saskatchewan’ dır.


Leave A Reply