Kuzey Amerika’ya Gelen İlk Vikingler Kimlerdir? Neden ve Ne Zaman Geldiler?

0
Advertisement

İlk Vikingler. Kuzey Amerika kıtasına ulaşmayı başarmış olan ilk Vikingler ve Vikinglerin keşifleri ile ilgili bilgiler.

İLK VİKİNGLER. Kuzey Amerika’yı keşfeden ilk Avrupalılar Vikinglerdi. Vikingler, İS 700 – 1100 arasında Normandiya, İngiltere, İskoçya ve İrlanda ile kuzeydeki ve batıdaki adalara yönelik İskandinav göçleri sırasında Kuzey Amerika’yı buldular.

vikingler

Bunlar, verimli toprakların ve balıkçılık alanlarının çekiciliğine kapılan ve ülkelerindeki artan nüfusun baskısından, hükümdarlardan ya da rakiplerinden kaçan korsanlar, yağmacılar, tüccarlar ve göçmenlerdi. Yaklaşık 1070’te Bremenli Adam, Vikinglerin Kuzey Amerika‘yı keşiflerini kaleme aldı. Bunu izleyen yüzyıllardaki İzlanda tarih kitaplarında da kıtaya ilişkin bilgilere rastlanır. Bu konudaki başlıca kaynaklar Kızıl Erik’in Destanı ile Grönlandlılar Destanı’dır. Bu iki destan, aynı olayları birbirinden oldukça farklı aktarır. Uzun süre Kızıl Erik’in Destanı’nın daha güvenilir olduğu kabul edilmiş, ama son araştırmalar, Grönlandlılar Destanı’nın daha eski olduğunu ortaya çıkarmıştır. Grönlandlılar Destanı’na göre, Kuzey Amerika’yı ilk kez, 986’da İzlanda’dan Grönland‘a yaptığı bir yolculuk sırasında Bjarni Herjulfsson bulmuştur.

1002 ya da 1003’te Grönland’dan batıya yelken açan Leif Eriksson, güneye doğru inerken Amerika kıyılarına Helluland, Markland ve Vinland gibi adlar vermiştir. Kışı Vinland’da geçiren Eriksson’un kardeşi Thorvald, dönüş yolunda Yerli halk tarafından öldürülmüştür. Yanına evcil hayvanlar da alan Thorfinn Karlsefni ise 1020’de Vinland’a gitmek üzere üç gemiyle yola çıkmış, yeni topraklarda üç kış geçirmiştir.

vikingler

Advertisement

Peki Vikingler Kimlerdir? Vikingler Hakkında Bilgiler

Vikingler (Normanlar), İskandinavya Yarımadası’nın eski halkı. Sözcük anlamı “kuzey adamları” dır. Bugünkü İsveç, Norveç ve Danimarkalıların atalarıdır.

Tarih sahnesinde ilk kez 795’te göründüler, Faroe ve Orkney Adaları’na yerleştiler. 9. yüzyılın ortalarında Rusya’ya kadar sokuldular ve Novgorod ile Kiev’i ele geçirdiler. Bir bölümü batıya yönelerek 841’de Britanya Adaları’na, başka bir kol da 845’te bugün kendi adlarıyla anılan Fransa’nın Normandiya kıyılarına yerleştiler. 886’da Paris’i kuşattılar-sa da Fransa Kralı III. Charles, 911’de yapılan Sainte-Clair-Sur-Epte Antlaşması ile bugünkü Normandiya topraklarını kapsayan bölgede bir Norman Dukalığı kurmalarına izin verdi. Ancak yönetimde Fransa’ya bağlı kaldılar. Bu bölgeye yerleşen Normanlar, kısa sürede toprağa bağlı bir yaşam sürmeye başladılar ve Fransız diliyle geleneklerini benimsediler. 1066’da Normandiya Dükü William önderliğindeki Normanlar, Britanya Adalarına çıktılar ve burada güçlü bir egemenlik kurdularsa da zaman içinde Anglar ve Saksonlarla kaynaştılar 1000’li yıllar içinde Normanlar tüm Avrupa için tehlike oluşturdular.

Batı ve Kuzey Avrupa’da yerleşik düzene geçenlerin dışında başka kollan da Orta ve Güney Avrupa’ya indiler. 1016′ da Napoli’de bir krallık kurarken, bir kol da Sicilya’yı Müslümanların elinden aldı. Bu iki kol daha sonraları Sicilya ve Napoli Krallığı adını aldılar. Aynı yüzyıl içinde Kuzey İtalya’da topraklan bulunan Bizanslılarla da savaştılar.

vikingler

Normanlar ya da Vikingler olarak bilinen bu savaşçı topluluk, askerlik ve silah bakımından dönemin Avrupa topluluklarının en çok yırtıcılarındandı. Denizcilikte de çok ileri düzeydeydiler ve kendilerine özgü sivri burunlu gemileriyle tanınıyorlardı. Norveç, İsveç ve Danimarka devletlerinin temellerini kuran bu topluluk, yerleşik düzene geçtikten sonra, Kuzey Denizi ile Amerika Kıtası’nın kuzey kesimini dolaştılar, yeni keşiflerde bulundular. Yerleşik düzene geçmeden önce ekonomileri yağmalardan ele geçirilen ganimetlere dayanıyordu. Daha sonraları akın yaptıkları yöreleri ele geçirip yerleşmeye başladılar. Böylece zaman içinde akımların yerini göçler aldı. Normanlar yerleştikleri yerlerde kurdukları krallıkları derebeyleri aracılığıyla yönetiyorlardı.

Advertisement


Leave A Reply