Kuzey Amerika’ya Gelen İlk Vikingler

0

İlk Vikingler. Kuzey Amerika kıtasına ulaşmayı başarmış olan ilk Vikingler ve Vikinglerin keşifleri ile ilgili bilgiler.

İLK VİKİNGLER. Kuzey Amerika’yı keşfeden ilk Avrupalılar Vikinglerdi. Vikingler, İS 700 – 1100 arasında Normandiya, İngiltere, İskoçya ve İrlanda ile kuzeydeki ve batıdaki adalara yönelik İskandinav göçleri sırasında Kuzey Amerika’yı buldular.
vikingler
Bunlar, verimli toprakların ve balıkçılık alanlarının çekiciliğine kapılan ve ülkelerindeki artan nüfusun baskısından, hükümdarlardan ya da rakiplerinden kaçan korsanlar, yağmacılar, tüccarlar ve göçmenlerdi. Yaklaşık 1070’te Bremenli Adam, Vikinglerin Kuzey Amerika’yı keşiflerini kaleme aldı. Bunu izleyen yüzyıllardaki İzlanda tarih kitaplarında da kıtaya ilişkin bilgilere rastlanır. Bu konudaki başlıca kaynaklar Kızıl Eirîk’in Destanı ile Grönlandlılar Destanı’ dır. Bu iki destan, aynı olayları birbirinden oldukça farklı aktarır. Uzun süre Kızıl Eirik’in Destanı’nın daha güvenilir olduğu kabul edilmiş, ama son araştırmalar, Grönlandlılar Destanı’nın daha eski olduğunu ortaya çıkarmıştır. Grönlandlılar Destanı’na göre, Kuzey Amerika’yı ilk kez, 986’da izlanda’dan Grönland’a yaptığı bir yolculuk sırasında Bjarni Herjulfsson bulmuştur.

Advertisement

1002 ya da 1003’te Grönland’dan batıya yelken açan Leif Eriksson, güneye doğru inerken Amerika kıyılarına Helluland, Markland ve Vinland gibi adlar vermiştir. Kışı Vinland’da geçiren Eriksson’un kardeşi Thorvald, dönüş yolunda Yerli halk tarafından öldürülmüştür. Yanına evcil hayvanlar da alan Thorfinn Karlsefni ise 1020’de Vinland’a gitmek üzere üç gemiyle yola çıkmış, yeni topraklarda üç kış geçirmiştir.


Leave A Reply