Kuzey İle İlgili Cümleler, Kuzey Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

0
Advertisement

Kuzey ile ilgili cümleler. Kuzey kelimesi içeren “Kuzey” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Kuzey Işıkları

Kaynak: pixabay.com

Kuzey İle İlgili Cümleler

 1. Kuzey yarım kürede bulunan ülkemizde bir çok farklı iklim şartları görülmektedir.
 2. Kuzey tarafında yer alan bağ ve bahçeler daha fazla kar altında kaldıklarından daha soğuk oluyorlar.
 3. Kuzey ve batı banliyölerinde toplanmış olan imalat sektörünün en gelişmiş dalları otomobil, uçak, elektronik, kimya, ilaç ve gıda sanayileridir.
 4. Apşeron’un kuzeyindeki Kuba-Haçmaz bölgesinde koyun beslenir, tahıl ve sebze yetiştirilir.
 5. Badrinath, Kuzey Hindistan’da, Uttar Pradesh eyaletinin Garhval ilinde, ıssız köy ve kutsal yer.
 6. Doğudan Gabû, batıdan Oio, güneyden Ouinara ve Tombali illeri, kuzeyden ise Senegal ile çevrilidir.
 7. İlin kuzey yarısını doğu-batı doğrultusunda geçen ve Atlas Okyanusuna dökülen Geba Irmağı, il merkezi Bafatâ’ya kadar ulaşıma elverişlidir.
 8. İlin kuzey ve güney kesimleri ihracata elverişli kerestelik ağaçlarla kaplıdır.
 9. Bafatâ kentinin çevresinde ve kuzeyde Senegal sınırı boyunca yerfıstığı yetiştirilir.
 10. Kuzeydeki savanlarla kaplı bölgede ise sığır, koyun ve keçi beslenir.
 11. Bafatâ kenti, karayoluyla kuzeyde Senegal‘e, doğuda Gabû’ya, batıda Mansabâ’ya ve güneyde Bambadinka’ya bağlanır.
 12. Doğuda Gabû, batıda Mansabâ, güneyde Bambadinka kentlerine, kuzeyde ise Senegal’e karayolu bağlantısı vardır.
 13. Baf ili doğudan Limasol ve Lefkoşa illeri, güney, kuzey ve batıdan ise Akdeniz ile çevrilidir.
 14. Baden, İsviçre’nin kuzeyinde, Aargau kantonunda enfes bir kenttir.
 15. Limmat Irmağı kıyışında, Zürich’in kuzeybatısında yer alır.
 16. Batıda ve güneyde Fransa ve İsviçre ile Avusturya’nın küçük bir kesimi, kuzeyde ve kuzeybatıda ise Rheinland-Pfalz ve Hessen eyaletleri Baden-Württemberg’i çevirir.
 17. Eyaletin coğrafi sınırlarını güneyde Konstanz Gölü (Bodensee) ile Yukarı Ren, batıda giderek genişleyen Ren Vadisi, kuzeyde Main Irmağı, doğuda da Dler Irmağı oluşturur.
 18. Kuzeyindeki dağlar Neckar Irmağı vadisine doğru birdenbire alçalır.
 19. Bu tepelik bölge, Baden-Württemberg’i kuzeyde Hessen eyaletine bağlar.
 20. Baden-Württemberg’de kentsel yoğunluk, Almanya’nın kuzeyindeki düzeyin iki-üç katını bulur.
 21. Frank etkisi kuzeydoğudan orta kesimlere kadar sokulur.
 22. Württemberg ve Baden’in kuzey kesimlerindeki kent ve kasabalarda, bu karargâha bağlı birçok ABD garnizonu vardır.
 23. 1964’te Herat ilinin kuzeybatı bölümünün ayrılmasıyla kuruldu.
 24. Bahreyn Adasının kuzeyinde bulunan binlerce tümülüs Sümerler döneminden kalmış olmalıdır.
 25. Yaklaşık 29° kuzey enleminden güneye, Sudan sınırına kadar uzanır.
 26. Batıda, kuzeyden güneye Nil Vadisi iline komşudur.
 27. Nil’in 80-137 km doğusundan sonra, çöl platosu genellikle kuzey-güney doğrultusunda dizilmiş ve güneyde 1.980 m yüksekliğe ulaşan volkanik ve kıraç bir dağ zinciriyle birleşir.
 28. Bahrü’l-Ahmer’in kuzey sınırı, Celaletü’l-Bahriye Dağının güney ucu yakınlarındadır.
 29. İli kuzeyden güneye doğru kabaca iki eşit parçaya bölen Beyaz Nil Irmağı, bazı bölgelerde bir ırmaktan çok, bir göl görünümündedir.
 30. Kuzeyde Darfurü’l-Cenubiye (Güney Darfur) ve Kordofanü’l-Cenubiye (Güney Kordofan), doğuda Büheyra, güneyde İstivaiyetü’l-Garbiye (Batı İstivaiye) illeri, batıda ise Orta Afrika Cumhuriyeti ile çevrilidir.
 31. İlin kuzeybatı kesimini, bu bölgede ortalama 365 m yükseklikte olan Demirtaş Platosunun bir bölümü kaplar.
 32. Kuzeydeki göçebeler hayvancılık yapar.
 33. İl merkezi Vav, kuzeybatısındaki Uveyl’e kara ve demiryolu ile bağlanır.
 34. Doğusunda Kızıldeniz, kuzeyinde Mısır, batısında Nil ili, güneyinde ise Kassala ili ile Etiyopya yer alır.
 35. 1975’te, daha önceki Kassala ilinin kuzey bölümünde kuruldu.
 36. İlin batısında, kuzeybatı sının boyunca akan Cebcebe Irmağı ile Amur, Rebeida, Elei ve Moglal gibi bir dizi orta kesintili akarsu tarafından akaçlanan Nübye Çölü yer alır.
 37. Kuzeye doğru balık aclamaya çıkan balıkçıların önemli bir kısmı bir daha geri dönmedi.
 38. Savaşta kuzey hattını sağlam tutamayan kumandan büyük bir faciaya sebep oldu.
 39. Kuzeye doğru gidildikçe dağlar daha da sertleşmekte.
 40. Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki sınır hala tartışmalara açık vaziyettedir.
 41. Büyük ölçüde Vietnam diline dayanan Kuzey Bahnar dilleri, Laos’un bazı bölgelerinde konuşulan dilleri kapsar; bu kolun en yaygın dili Bahnar dilidir.
 42. Daha az yaygın dillerden oluşan Batı Bahnar dilleriyse Kamboçya’nın kuzeydoğusu ile Laos’ta konuşulmaktadır.
 43. Patagonya’nın kuzeyi ile Pampalar’ın güneybatısından gelen petrokimya ürünleri, et, meyve ve tahıl türleri Bahı’a Blanca’da modern tesislerde işlenir.
 44. Çoğu dar ve uzun olan adaların Atlas Okyanusuna bakan kuzeydoğu yamaçlarında kıyıya vuran dalgaların ve alize rüzgârlarının taşıdığı kumlardan oluşmuş tepelikler uzanır.


Leave A Reply