Kuzukulağıgiller hakkında genel bilgiler.

0

Kuzukulağıgiller bitki grubu ile ilgili genel bilgiler. Polygonales olarak isimlendirilen 30’a yakın bitki cinsini içeren takım ile ilgili bilgiler.

Polygonales, ikiçenekliler sınıfından, beş familya ile 26 kadar küçük ağaç, çalı, tırmanıcı ve otsu bitki cinsini içeren takım. Üyelerinin çoğu basit yaprakları ve ilk bakışta baklagillerin çiçeklerini andıran iki yanlı bakışımlı erdişi çiçekleriyle ayırt edilir. Bu benzerliğe karşın, Polygalales takımının baklagillerle değil asıl Geraniales takımıyla akraba olduğu kabul edilir.
Kuzukulağıgiller
Takımın en büyük ve önemli familyası olan sütotugiller (Polygalaceae) 12 cins ile 1000 kadar tür içerir. Yeni Zelanda, Polinezya, Kuzey Amerika ve Asya’nın en kuzey kesimleri dışında dünyanın hemen her yerine dağılmıştır. Çoğu otsu yapıdaki yaklaşık 600 kadar bitki türünü kapsayan Polygala cinsinin yanı sıra Monnina (150 tür; Meksika’dan Şili’ye değin uzanan bölgeler), Muraltia (115 tür; Güney Afrika), Securidaca (80 tür; Avustralya dışındaki tropik bölgeler) ve Xanthophyllum (60 tür; Endonezya-Malezya) cinsleri de grubun önemli üyeleridir. Endonezya, Malezya ve Avustralya’da yetişen Salomonia cinsi (8 tür) çürükçül olarak yaşayan, pulsu yapraklı üyeleriyle tanınır.

Sütotu (Polygala) türleri etli bir yapıyla çevrili tohumlar taşır; tohumlar bu etli bölümü besin olarak tüketen karıncalar yardımıyla çevreye yayılır. Kuzey Amerika’da kendiliğinden yetişen Polygala senega ile Anadolu’da pembe, mavi ve beyaz renkli çiçekleriyle tanınan P. vulgaris türleri balgam söktürücü ve göğüs yumuşatıcı olarak kullanılır. Kaya bahçelerini süsleyen P. chamaebıvcus, son derece alımlı sarı çiçekler açan P. lutea ve mor çiçekli P. paucifolia yaygın biçimde süs bitkisi olarak yetiştirilir. Bunların hepsi de 30 cm yüksekliğe uzar.

Orta Amerika’da ve Güney Amerika’nın tropik kesimlerinde dağılmış çeşitli ağaç ve çalı türlerinin oluşturduğu Vochysiaceae familyası altı cins ve 200 türe ayrılmıştır. Başlıca cinsleri arasında Vochysia (105 tür), Qualea (60 tür), Erisma (20 tür) ve Callist-hene (10 tür) sayılabilir.

Yaklaşık dört cins ile 35 kadar çalı ve tırmanıcı bitki türünü kapsayan Trigoniaceae familyasının üyeleri Vochysiaceae familyasının üyeleriyle aynı bölgelerde yaygındır. Trigonia cinsi 30 türe, öbür üçü (Lightia, Trigoniastrum ve Humbertiodendron) ise yalnızca bir ya da iki türe sahiptir.

Tremandraceae familyası Avustralya’ya özgü küçük otsu ve fundamsı bitkilerden oluşur. Bu familya üyeleri, öbürlerinin tersine iki yanlı bakışımlı değil. ışınsal bakışımlı (düzenli) çiçekleriyle tanınır. Tetrat-heca cinsi 20, Tremandra iki. Platytheca tek tür içerir.

Krameriaceae familyasında ise tek bir cins (Krameria; 15 tür) yer alır. ABD’den Şili’ye değin uzanan ılıman bölgelerde yaygın bu türler başka bitkilerin köklerinde asalak olarak yaşar.


Leave A Reply