L Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

0
Advertisement

L harfi, Türkçede bulunan L harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. L Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

L Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

lâçkalaşmak: gevşemek, bollaşmak,

lâf: söz, lakırdı,

lâfazan: geveze,

lâfçı: konuşkan,

Advertisement

lâf ebesi: konuşkan,

lâğvetmek: kaldırmak,

lâğvolmak: kaldırılmak,

lâhit: mezar,

Advertisement

lâhza: an.

lâkayt: aldırışsız, ilgisiz,

lâkırdı: söz, laf.

lâkırdıcı: konuşkan,

Advertisement

lâkin: ama, fakat,

lânet: ters, kötü, berbat,

lâtif: hoş, güzel,

lâtife: şaka.

Advertisement

lâubali: saygısız, teklifsiz, senli benli,

lâyık: yaraşır,

lâzım: gerek, gerekli,

lehçe: diyalekt.

Advertisement

lekelemek: 1. kirletmek (leke oluşturmak). 2. suçlamak. 3. kötülemek,

lekelihumma: tifüs,

lekesiz: temiz,

levazım: gereçler,

Advertisement

leyli: yatılı,

lezzet: tat.

lider: önder,

lisan: dil.

Advertisement

likayat: yeterlilik, uygunluk.

loş: karanlıkça.

lügat: sözlük.

lüks: şatafat, gösteriş.

Advertisement

lüpçü: bedavacı.

lütfen: rica ederim.

lütuf: 1. iyilik. 2. yardım. 3.ihsan. 4. inayet,

lüzum: gerek, gereklik,

Advertisement

lüzumsuz: gereksiz,

lüzumsuzluk: gereksizlik.

EŞ ANLAMLI KELİMELER SÖZLÜĞÜ

A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ – J – K – – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z

Advertisement

Yorum yapılmamış

 1. Türker Özpınar on

  lağ, alay
  lakin, fakat
  layiha, proje
  lenk, mıymıntı
  lime lime, cırık cındır
  lokalık, fiyaka

Leave A Reply