L Harfiyle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

0

L Harfiyle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları, en güzel bebek isimleri ve isimlerin anlamları sözlüğü

uyuyan bebek

Kaynak : pixabay.com

L Harfiyle Başlayan Erkek Bebek İsimleri
ABCÇDEFG HIİJ KLMNOÖPRSŞTUÜV YZ

Lala: Çocuğun eğitimi ve öğretimiyle görevli kişi. 2. Padişahların vezirlerine seslenirken kullandıkları
hitap sözü.
Lami: Parlayan, ışıldayan.
Latif: Yumuşak, hoş, ince bir güzelliği olan
Lavekar: İstekli. arzulu, hevesli.
Lavani: Genç, gençlik, tazelik.
Lavik: Destan.
Layık: Yaraşır, yakışır.
Lebib: Akıllı, zeki.
Ledün: Tanrı katı.
Lehatin: Şans, talih.
Lemi: Parlama, parıltı.
Levent: Osmanlı donanmasında görevli denizci asker. 2.Boylu, poslu, yakışıklı kişi,
Levin: Renk, boya.
Levne: Renkler, türler.
Levniz: Renk. 2. Yüz.
Lezgin: Hızlı, süratli, acele.
Lezir: Akıllı. 2. Akla uygun.
Lider: Önder, şef.
Liva: Bayrak.
Livin: Hareket, devinim.
Lokman: Eski kavimlerdeki hekim.
Lut: Bir peygamber adı.
Lutfullah / Lütfullah: Tanrının lütfu.
Lütfü: Hoşluk. güzellik.
Lütufkar: İyi davranan, hoş görülü.


Leave A Reply