Laf İle İlgili Deyimler Anlamları ve Anlamları, İçinde Laf Geçen Deyimler

0

İçinde veya anlamında laf geçen deyimler nelerdir? Laf ile ilgili deyimler ve anlamları, açıklamaları. Laf hakkında deyimler ve anlamları, açıklamaları.

Arka resim kaynak: pixabay.com

Laf İle İlgili Deyimler

 • ***ağzı laf (lakırtı) yapmak
  1) kolay konuşma yeteneği olmak; 2) inandırıcı söz söyleme yeteneği olmak: “Çok şükür, ağzı laf yapandan çok, eli işe yatkın aydınlara muhtaç olduğumuzu, anlar gibiyiz.” -A. İlhan.
 • ***ağzından lakırtı (laf) almak (çekmek)
  karşısındakini konuşturarak birtakım şeyleri öğrenmek: “Ağzımdan lakırtı almak istiyorsun ama demeyeceğim.” -B. Felek.
 • ***ağzından söz (laf, lakırtı) eksik etmemek
  o sözü sürekli söylemek.
 • ***büyük laf etmek
  büyük söz söylemek.
 • ***her lafın altından kalkmak
  genellikle yerme veya hakaret sözlerinin altında kalmayıp cevap verebilmek: Böyle horoz gibi her lafın altından kalkarsan kocan tuttuğu gibi geri yollar seni. -A. Kulin.
 • ***iki çift laf (lakırtı veya söz) etmek
  1) birkaç söz söylemek: O, keyfini etsin; karşılaştığı bir ahbapla iki çift lakırtı etsin de siz ne olursanız olun. -N. Ataç. 2) bir araya gelerek sohbet etmek.
 • ***iki lafı (sözü) bir araya getirememek
  düşündüğünü doğru dürüst ifade edememek.
 • ***iki satır laf etmek (konuşmak)
  dostça biraz söyleşmek.
 • ***ileri geri konuşmak (söz etmek, laflar etmek)
  yersiz ve gönül kıracak biçimde konuşmak: Şoför yolda ileri geri konuştu. -L. Tekin.
 • ***laf açmak
  söz etmek, söz açmak, konuya girmek: Yavere burulduğumu sezdirmeden başka bir laf açtım. -R. H. Karay.
 • ***laf altında kalmamak
  söz altında kalmamak.
***laf anlamaz
1) söz dinlemeyip kendi bildiğinde inat eden; 2) kaba, aptal (kimse).
 • ***laf anlatmak
  sözünü dinletmek, karşıdakini ikna edinceye kadar konuşmak: Aralarından bir tanesi ille de laf anlatacağım diye çene patlatıp duruyormuş. -Ç. Altan.
 • ***laf aramızda
  başkaları bilmesin, duymasın anlamında kullanılan bir söz.
 • ***laf atmak
  1) söyleşmek, konuşmak: Tabii Hayri Efendi’yle biraz laf atacak belki de biraz işten güçten bahsedecekti. -Y. K. Karaosmanoğlu. 2) uzaktan, dolayısıyla dokunacak söz söyleyip işittirmek: Yakınındaki erkeği kime benzetirse onun lisanından bir şarkı ile laf atıyor. -F. R. Atay. 3) sözle sarkıntılık etmek: Seyircilerin alışılmış sululuklarından, laf atmalardan kaçındıklarını söyledi. -T. Buğra.
 • ***laf çakmak (çarptırmak, dokundurmak)
  üstü kapalı bir biçimde karşısındakine bir şeyler ima etmek: Gözüne gelini ilişince açıktan açığa olmasa bile öfkesini ondan almak için laf çaktı. -O. Kemal.
 • ***laf çıkarmak
  1) yeni bir şey söylemek, ortaya atmak: Şimdi unutup laf mı çıkarıyorsun? -Ö. Seyfettin. 2) dedikodu yapmak.
 • ***laf çıkmak
  dedikodu başlamak.
 • ***laf dinlemek
  söz dinlemek.
 • ***laf düşmemek
  söz düşmemek.
 • ***laf etmek
  söz etmek: Öyle laf ettim ki adamcağız gezdirmeye mecbur kaldı. -S. F. Abasıyanık.
 • ***laf işitmek
  azarlanmak, birisi kendisine darılmak: Kaç kere laf işittim bu yüzden, sineye çektim. -A. Kulin.
 • ***laf kaynayıp gitmek
  söz boşa söylenmek, anlaşılmaz olmak, hiçbir etki yapmamak: Her kafadan bir ses çıkıyor, söylenen laflar gülüşmeler arasında kaynayıp gidiyordu. -H. Taner.
 • ***laf ola beri gele!
  konuşulan konu ile ilgili olmayan bir söz söylendiğinde veya bir sorun tartışılırken ilgisiz bir şey ifade edildiğinde söylenen bir söz.
***laf olmak
dedikodu çıkmak.
 • ***laf olsun âdet yerini bulsun
  konuşacak herhangi bir konu bulunmayıp rastgele söz sarf edildiğinde söylenen bir söz: A hiç olur mu cümlesini de laf kıtlığında laf olsun âdet yerini bulsun diye söylemişti. -H. Taner.
 • ***laf oturtmak
  karşı tarafa gerektiği yerde, beklenilmeyen bir durumda, esaslı ve gereken bir laf söylemek.
 • ***laf söyledi bal kabağı!
  alay gereksiz yere ve aptalca söz söyleyen kimse için kullanılan bir söz.
 • ***laf taşımak
  dedikodu ederek laf götürüp getirmek.
 • ***laf yakıştırmak
  konuşma sırasında yerinde söz söylemek, gerekeni ifade etmek.
 • ***laf yapmak
  dedikodu yapmak.
 • ***laf yetiştirmek
  birinin söylediklerine olur olmaz karşılık vermek, çene yarıştırmaya kalkmak: Evin hanımı sokaktan geçene laf yetiştirmek için vakit yitirmemeli. -S. İleri.
 • ***laf yok!
  mükemmel, çok güzel, kusursuz, eleştirilecek bir tarafı yok anlamında kullanılan bir söz.
 • ***lafa boğmak
  bir konu üzerinde konuşulurken ilgisiz, gereksiz ve anlamsız bir biçimde söz edip asıl konuyu değiştirmek, unutturmak, karıştırmak.
 • ***lafa dalmak
  uzun süren bir sohbette bulunmak, çok konuşmak: Kız Binnaz, kapının önünde kiminle lafa daldın yine? -N. Cumalı.
 • ***lafa karışmak
  biri veya birileri konuşurken bir başkası konuşmak, konuşmaya katılmak: Müsteşar bile sözüne itiraz edemiyor diye lafa karışıyor. -H. Taner.
 • ***lafa tutmak
  yersiz, zamansız ve sürekli konuşarak meşgul etmek, oyalamak.
 • ***lafı ağzına tıkamak
  birinin rahatça konuşmasını engelleyip susturmak, söylemesine imkân tanımamak.
 • ***lafı ağzında bırakmak
  birinin konuşmasını kesmek, sözlerini bitirmesine fırsat vermemek.
 • ***lafı ağzında gevelemek
  söylemek isteğini söyleyememek.
 • ***lafı ağzında kalmak
  sözü ağzında kalmak.
 • ***lafı bağlamak
  bir konu üzerinde son sözü söylemek.
 • ***lafı değiştirmek
  başka konuyu dile getirmek, başka bir şeyden söz etmek: Bu meslekte neler gördük biz diye yuvarlayarak lafı değiştiriyorum. -A. Ümit.
 • ***lafı dolandırmak
  sözü uzatmak: Üç beş sorum var kalıplaşmış, onları soruyorum, lafı dolandırarak. -N. Meriç.
 • ***lafı döndürüp dolaştırmak
  sözü uzatmak: Her söyleşisinde lafı döndürüp dolaştırmasından bıkmışlardı. -M. Mungan.
 • ***lafı geçmek
  1) sözü etkili olmak, sözü dinlenmek; 2) bahsedilmek: Kocasının erkek kardeşinin süt kardeşi imişsiniz, ben sizi hiç görmedimdi fakat bu evde lafınız geçerdi. -P. Safa.
***lafı kıçından anlamak
konuşulan konuyu yanlış, ters anlamak.
 • ***lafı kıçından dinlemek
  konuşulan konuyu ilgisiz, üstünkörü veya önem vermeden dinlemek.
 • ***lafı kısa kesmek
  söyleyeceğini kısa veya özet olarak belirtmek, az ve öz konuşmak.
 • ***lafı mı olur?
  1) şimdi onun sırası değil, daha önemli konular var anlamında kullanılan bir söz; 2) bir iş yapmak için seve seve zahmete girerim anlamında kullanılan bir söz.
 • ***lafı sulandırmak
  bir konu üzerinde ciddiyetle durup konuşurken araya ilgisiz, anlamsız veya tutarsız boş laf katmak.
 • ***lafı uzatmak
  konuşmayı gereksiz bir biçimde başka sözlerle sürdürmek: lafı uzatmadım, kelimesi kelimesine cevap vermeye takatim yoktu. -E. İ. Benice.
 • ***lafını bilmek
  akıllı uslu konuşup başkasını rahatsız etmemek, yerinde, güzel ve tutarlı konuşmak.
 • ***lafını etmek
  birinden veya bir konudan söz etmek, onunla ilgili olarak konuşmak.
 • ***lafını kesmek
  birinin sözünü bitirmesine fırsat vermeden araya girmek: Vedia yine feylesofun lafını kesti. -Ö. Seyfettin.
 • ***lafını (lafınızı) balla kestim
  bir kimsenin sözünü kesmek gerektiğinde izin verin anlamında kullanılan bir söz.
 • ***lafını şaşırmak
  ne diyeceğini bilememek, şaşırarak başka şeyler söylemek.
 • ***lafını yabana atmamak
  söylenen söze değer vermek: Yooo, lafımı yabana atma, bu işi rahmetli anneciğim de bilirdi. -Y. K. Karaosmanoğlu.
 • ***lafını yedirmek
  iddialı olarak söylediği sözü geri alma zorunda bırakmak.
 • ***lafını yemek
  verdiği sözden, söylediği sözden vazgeçmek: lafımı yemem avrat, dedi, kafam kızdı mı tövbe lafımı yemem! -O. Kemal.
 • ***lafta kalmak
  bir iş düşünce aşamasında kalıp gerçekleşmemek.
 • ***laftan anlamak
  söyleneni dinleyip uymak veya uygulamak: Adam değil ki laftan anlasın! -N. Cumalı.
 • ***uzun lafın (sözün) kısası
  kısacası, özet olarak: Uzun lafın kısası, eleştirmeci okuyucuya faydalı, edebiyata faydalı bir yazıcıdır. -S. F. Abasıyanık.

Ağzından Kaçırmak Anlamı – İle İlgili Cümleler

Ağzından Kaçırmak

İstemediği hâlde boş bulunup söyleyivermek

Ağzından Kaçırmak İle İlgili Cümleler
 • *** Çocukların yanında sakın dedikodu yapmayın, ağızlarından kaçırıyorlar.
 • *** Bu mevzunun ne kadar önemli olduğunun farkına var ve asla ağzından bir şey kaçırma.
 • *** Doğum günü partisi sürpriz olacaktı ama sağolsun Hale ağzından kaçırmış.
 • *** Biraz ısrarcı davranırsan dayanamaz, konuşurken ağzından kaçırıverir, sen de gerçekleri öğrenirsin.
 • *** Bu konuda bildiklerini ağzından kaçırmış gibi yaparak anlat onlara.
 • *** Aldığım hediyeyi Ayhan’a söylemedim çünkü ağzından kaçırmasından korktum.
 • *** Ne zaman gizli bir şey yapmaya kalksam, boş bulunup anneme ağzımdan kaçırıyorum.
 • *** Bana hiçbir şey anlatmayın çünkü bazen sır saklamakta zorlanıp ağzımdan kaçırabiliyorum.
 • *** Orçun’la buluştuğunu ağzından kaçırınca en yakın arkadaşı ile arası açıldı.
 • *** Eyüp sınavda kopya çektiğini ağzından kaçırınca, bizim ispiyoncu öğretmene söylemiş.
 • *** Kızı evde sakladıklarını ağızlarından kaçırınca kızın ailesi evlerini bastı.
 • *** Trump seçimde Rusya’dan yardım aldığını bir konuşması esnasında ağzından kaçırdı.
 • *** Devlet sırlarını sarhoş iken ağzından kaçıran ajan tutuklanarak hapse atıldı.

Leave A Reply