Lahor Hakkında Bilgi. Lahor Tarihi

0

Pakistan’da yer alan Lahor kenti ile ilgili bilgiler. Lahor tarihi ile ilgili de kısa bilgiler.

lahorLAHOR, Pakistan’da kent, Pencap Eyaleti’ nin merkezi. Nüfusu 2.952. 689 (1986). Ravi Irmağı kıyısında, endüstri, ticaret, kültür merkezi olmasının yanı sıra, önemli bir askeri üstür. Ülkenin iç kesimlerine uzanan demiryollarının başlangıç noktasını oluşturan kentin, başlıca endüstri etkinlikleri, demir-çelik, demiryolu, elektrikli araç-gereç donanımı, tanm makineleri, besin, kimya, kauçuk endüstrileridir. El sanatr olarak altın ve gümüş işlemeciliği son derece gelişmiştir. Bir kültür merkezi olan kentin başlıca eğitim kurumları Pencap Üniversitesi (1882), Batı Pakistan Mühendislik ve Teknik Üniversitesi’dir (1961). Kentin tarihsel yapılan arasında ise; Şah Cihan döneminde yaptırılan seramikleriyle ünlü Büyük Cami (1634), Evrengzib tara-fmdan yaptırılan Badşahi Camisi, Cihangir’in (1569-1627) mozaik işlemeli türbesinin bulunduğu Şahdara ve Şah Cihan’ın 1641’de yaptırdrğı Salimar Bahçeleri, Sih Prensi Ranjit Singh’in mezarı sayılabilir.

Advertisement

Tarih. Kuruluşu çok eskilere uzanan kent, 11. yüzyılda Gaznelilerin, 12. yüzyılda Gurkanlı Devleti’nin eline geçti ve bu dönemde gelişerek, politik ve kültürel açıdan büyük önem kazandı. 1524’de Hint-Moğol İmparatorluğu topraklarına katıldı. İmparatorluğun hükümdarlarından Ekber ve Cihangir, Lahor’da oturdular. 1765’te, Sih Kralı Ranjit Singh, Lahor’u başkent edindi. 1849’da İngiliz egemenliğine girdi. 1970’te Pencap’m merkezi oldu.


Leave A Reply