Laiklik İle İlgili Şiirler, Atatürk’ün İlkesi Laikliği Anlatan Şiir Örnekleri

0

Atatürk’ün ilkelerinden Laiklik ilkesini anlatan şiir örnekleri. Laiklik ilkesi hakkında anlamlı, laiklik konulu şiirler.

Laiklik

Laiklik İle İlgili Şiirler

LAİKLİK İLKESİ ŞİİRİ

İbadet kuralları
Allah’la kul arası
Aradakilere ne?
Kulların yaptıkları

Devlet yönetimleri
Demokrasi işlevi
Dinin ilgisi olmaz
Bıraksın siyaseti

İnsanlar hür ve serbest
İbadet etmelidir
Devlet yönetiminde
Laiklik tek ilkedir

Hocalar vaazlarla
Yakalanır mı zaman?
Çağdaş yaşam avrupa
Mümkün mü boş kafayla?


LAİKLİK İLKESİ

Yeryüzünde,
İnsan neslinin ortaya çıkmasından
Bugüne dek,
Toplu yaşamışlardır insanlar.

Bu toplulukları,
Bazen bir kişi;
Bazen bir grup yönetmiştir.

Tarih boyunca,
Yönetenlerin koydukları kurallar
Çoğunlukla,
Yönetilenlerce beğenilmemiş;
Zaman zaman
Karşı çıkışlar olmuştur.

Bunun üzerine,
Yönetenler,
Halka karşı zor kullanmışlar
Zora başvurmuşlardır.
Örneğin:
Eski Mısır’da Firavunlar,
Roma’da İmparatorlar,
Tüm Avrupa’da Krallar,
Osmanlılar’da Padişahlar
Din ve Devlet işlerini
Birlikte yürütmüşlerdir.

Örneğin:
Yavuz Sultan Selim;
1517’de
Mısır’ı fethettiğinde,
Abbasi halifesinden
Halifeliği devralıp,
Devletin,
400 yıl,

Dini otoriteyle yönetilmesine
Neden olmuştur.
Ülkede,
Devlet işleri,
Din işlerine bağımlı görülmüş,
Ve
Yüzyıllarca öyle sürdürülmüştür.

Örneğin:
Savaşa karar vermek,
Barış yapmak,
Herhangi bir malın üretimini sağlamak
Ve
Yeni bir yasa çıkarmak gerektiğinde;
Devlet Adamı,
Din Adamının
Görüşünü ya da onayını
Almak zorundaydı.

Çoğu din adamı,
Her konuda uzman olmadığından
Yanlış kararlar verilmesine neden olurlardı.

Örneğin:
Tıp Öğretiminde,
Bazı araştırma ve deneyler yapmada,
Salgın hastalıklarda garantinaya almada
Ve
Matbaanın ülkemize gelmesinde
Din adamlarının
Görüşlerinin beklenmesi,
Geri kalmamıza neden olan
Yanlış kararlardır.

Bu tür yanlışlarla
Zaman kaybederken,
Hızla ilerleyen
Batılı devletler yanında
Sanat,bilim,teknik ve ekonomik alanda
Çok geri kaldık.

Yurdu,düşmanlardan kurtarıp
Cumhuriyeti kuran Atatürk;
Ülkemizin geri kalmasına sebep olan
Bu olumsuzlukları bildiğinden,
Halifeliği kaldırıp
Laiklik ilkesini getirerek,
Devlet yönetiminde
Din otoritesine son verdi.

Böylece,
Laiklik;
Ulusumuzun,
Vazgeçilmez bir ilkesi,
Vazgeçilmez bir yaşam biçimi olarak,
Herkesin,
İnançlarına göre;

İbadetlerini özgürce yerine getirebilmesinin,
Toplumsal barışın sağlanmasının,
Özgürce düşünebilmenin
Ve düşündüklerini,
Söz veya yazıyla
Özgürce anlatabilmenin;
Sanat,bilim,teknik alanlarında
İleri uluslarla
Özgürce yarışabilmenin
Güvencesi oldu.

Laiklik sayesinde;
Herkes,
Dil,din,ırk,renk,
Cinsiyet,siyasi düşünce,
Felsefi inanç,mezhep
Ve
Benzeri sebeplerle
Ayırım yapılmaksızın
Kanun önünde eşittir.

Özel yaşamımızda;
Laiklik ilkesine özen göstermeliyiz,
İnançlarımıza göre ibadetlerimizi yapmalıyız.
Diğer insanların da;
İnançları doğrultusunda
İbadet etmeye hakları olduğunu
Hatırdan çıkarmamalıyız.
Zira,
Türkiye Cumhuriyeti;
Demokratik,
Laik
Ve
Sosyal bir hukuk devletidir..

Naim Yalnız


Leave A Reply