Laiklik İlkesi Nedir?

7

Atatürk’ün ilkeleri arasında yer alan Laiklik ilkesi hakkında kısaca bilgilendirme. Laiklik ilkesinin özellikleri maddeler halinde

Laiklik;

Advertisement

Laiklik; yönetimin, politikanın, eğitimin, devlet yönetimi ve toplum hayatının, hukuk kurallarının dine değil, akla ve bilime dayandırılmasıdır.

Laiklik, çağdaşlaşmayı sağlayan Atatürk ilke ve inkılaplarının temelini meydana getirir. Duygu ve düşüncelerde tutum ve davranışlarda rahatlık, serbestlik sağlayan bir ilkedir.Gericiliği bağnazlığı yıkan, medeniyete giden yoldur. Laiklik ilkesi, akla, bilime ve tekniğe dayalı Atatürkçülüğün temel ilkesidir.

Laiklik, dine, inançlara, kutsal varlıklara karşı çıkmak değildir. Kişiler dinsel inançlarında özgürdürler. Devlet ve toplum, inançlarından dolayı kişiler arasında ayrım yapmaz. Kişiler, inançları ne olursa olsun birbirlerine karşı saygılı olmalıdırlar.

• Halifeliğin kaldırılması,

Advertisement

• Tekke ve zaviyelerin kapatılması

• Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi,

Laik devlet düzenini gerçekleştirmeye yönelik girişimlerdi.

Atatürk’ün aşağıdaki sözleri O’nun laiklik anlayışının bir özetidir. “Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düşünüşe ve tefekküre karşı değiliz. Biz sadece din işlerini millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyoruz, kasde ve fiile dayanan tutucu hareketlerden sakınıyoruz. Mürtecilere (gericilere, asla fırsat vermeyeceğiz.”

Advertisement


7 yorum

Leave A Reply