Laiklik Ne Demek?

0

Laiklik nedir ne demektir? laiklik kavramı ile ilgili olarak sosyal bilimler açısından açıklamaların yer aldığı yazımız.

laiklikToplumların evriminde, milletlerin kuruluşu ile birlikte görülen önemli bir olay da laikliktir.

Advertisement

Laiklik, din ile dünya işlerini birbirinden ayırma ilkesidir. Yani devletin, bireyin din işlerine karışmaması, bireyi inanışlarında serbest bırakmasıdır.

Din, bireyin vicdanında oluşan inançlar sistemi olduğundan, bireyin vicdanına hiçbir kişi ya da kurumun müdahalesi söz konusu olmamalıdır. Laiklik prensibi birey vicdanının yanı sıra din kurumunun da korunması açısından önemlidir. Çünkü, bu yolla dinin de toplumsal baskılardan korunması gerçekleşmiş olur.

Aslında laiklik, dinsel bir kavramdan çok, hukuksal bir kavramdır. Laiklikte asıl olan, dine karşı olumsuz bir tavır takınmak değil, dinin elinden siyasal ve hukuksal gücü almaktır. Başka bir deyişle laiklik ilkesiyle din, siyasal ve hukuksal bir güç olmaktan çıkmaktadır.

Sonuç olarak, laiklik; toplumsal evrimin zorunlu bir sonucudur. Laiklik, devleti din baskısından korumak, din ve vicdan hürriyetini yerleştirmektir. Hukuk yönünden laiklik demokrasinin bir gereğidir. Demokrasilerin temeli hürriyet ve eşitliktir. Toplumsal evrimin sonucu olarak, bütün toplumsal kurumların dinden ayrılıp bağımsız hale gelmesi, ekonominin, eğitimin, aile kuruluşunun din kuralları yerine hukuk kurallarına göre biçimlenmesi laiklikle sağlanır.

Advertisement


Leave A Reply