Laiklik ve Din İlişkisi Nedir?

0

Laiklik ve din ilişkisi nasıldır? 9. sınıf konusu Atatürk’ün laiklik anlayışı, laiklik ilkesinin önemi, din ile olan ilişkisi hakkında bilgi.

Advertisement

LAİKLİK VE DİN İLİŞKİSİ

Laiklik, Fransızcadan dilimize gelmiştir. Avrupa’daki Hristiyan inancının baskı ve ayrıcalıklarının neticesinde doğmuştur. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılarak kişilerin dini inançlarını devletin yönlendirmesi olmadan kendilerinin hür ve demokratik olarak yaşamasıdır. Laik devlet;

• Din ve devlet işlerini tamamen birbirinden ayırır.

• Vatandaşların dini inanç ve ibadetlerine müdahale etmez.

Advertisement

• Belli bir dini ve inancı benimsetmek için vatandaşlarına baskı yapmaz.

• Din ve inançlara karşı değildir, bütün inançlar karşısında tarafsızdır.

• Dini kurumların faaliyetlerini yapmalarını sağlar.

• Çeşitli dinlerin mensuplarına kanun önünde ayrımcılık yapmaz, eşit davranır.

Laiklik din ve vicdan özgürlüğünün garantisini sağlar. Din hürriyetine ilişkin esaslar anayasa ile güvence altına alınmıştır. Buna göre, “Herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.” Din ve vicdan özgürlüğü toplumsal barışın ve sağduyunun gelişmesine katkı yapmıştır. Ötekileştirmek ve aynileştirmek düşüncesi farklı inançları insan hakları boyutunu hiçe sayarak ortadan kaldırılabilir. Görüş, fikir ve kanaat farklılıklarından doğan zenginlik, hoşgörünün yaygın olduğu toplumlarda meydana gelir.

Advertisement

Atatürk’ün laiklik anlayışının temelinde dini kullanmak ve menfaatlerine uygun hizmet ettirmek isteyen insanlara karşı, İslam’ı özüyle ve saflığıyla muhafaza etmek vardır. O, “Laiklik anlayışında ısrar ediyoruz. Çünkü milli iradenin, insanlığa mal olmuş değerlerin belki de en kutsalı olan din hürriyeti, ancak laiklik prensibi ile korunabilir.” demekle bu ilkenin önemini vurgulamıştır.


Leave A Reply