Laleli Camii Hakkında Bilgi

0

İstanbul’da yer ve III. Mustafa tarafından yaptırılmış bir cami olan laleli Camii ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

Laleli Camii

Advertisement

İstanbul’da, Beyazıt ile Aksaray arasında caddenin tam ortasına rastlayan dörtyol ağzında bir camidir. Osmanlı padişahlarından III. Mustafa tarafından 1763’te yaptırılmıştır. 1765 depreminde yıkılmış, 1782’de sağlamca onarılmıştır. Yapılışı bakımından bu camiyi Osmanlı mimarlığının barok devrine bağlayanlar varsa da meselâ Nuruosmaniye Camisi’yle karşılaştırılınca Lâleli Camisi’nin klâsik mimarlığımıza daha yakın olduğu anlaşılır.

Lâleli Camisi, kemerler üzerine kurulmuştur. Son onarılmasında (1959 – 1961) avlu altı çarşısı daha güzelleştirilmiştir. Caminin, biri öbüründen altı yıl sonra yapılmış tek şerefeli iki minaresi vardır. Kıble tarafında ileri bir çıkıntı bulunur. Yanlarında sütunlu iki galeri yapılmıştır. Orta kubbe, sekiz köşeli duvarlar üzerine oturtulmuş, bir kasnağa bindirilmiştir. Şadırvan’ın bulunduğu iç avluya üç kapıdan girilir. Her üçüne de sayısı değişik basamaklarla, merdivenle çıkılır. Hünkâr mahfiline sol revakın altındaki rampadan çıkılır. Caminin iç duvarları renkli somaki mermerle kaplıdır. 105 pencerelidir.

Lâleli Camisi’ne bu adı, o yakınlarda yaşayan Lâleli Dede’den dolayı halk koymuştur, III.Mustafa’nın türbesi caminin güney yönündeki dış kapının yanındadır; oğlu III. Selim de burada gömülüdür.

Advertisement


Yorum yapılmamış

Leave A Reply