Lantan Nedir? Lantan Elementinin Özellikleri, Bileşikleri, Kullanım Alanları

0
Advertisement

Lantan elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Lantan elementi ile ilgili bilgi.

Lantan

Periyodik çizelgenin III B grubunun ilk elementidir. 1839’da Cari Gustav Mosander’ce serbest oksitten ayrılarak lantan oksit halinde bulundu. Gri renkli, dövülebilir yumuşak bir metaldir.

lantan

  • Sembolü: La
  • Atom Numarası: 57
  • Atom Ağırlığı: 138,9055
  • Elemet serisi: Lantanit
  • Maddenin Hali: Katı
  • Görünümü: Gümüşü beyaz

PERİYODİK TABLO

Parlak bir alevle yanar, seyreltik asitlerden etkilenir, nemsiz ortamda kararır, sıcak su ile çok çabuk tepkimeye girer. Elementel karbon, azot, bor, selenyum, fosfor, kükürt ve halojenlerle doğrudan tepkime verir. Üç değerlikli olup tuzları renksizdir. Oksitleri, lantan-oksit (La2O3) ve lantan-hidroksit (La(OH)3) biçiminde sıralanabilir. En önemli lantan kaynakları % 38 ve % 25 lantan içeren bastnasit ve monatittir. Çakmak taşı yapımında kullanılan Misch metali % 25 kadar lantan içerir. Doğada katı halde bulunur. Beyaz renkli olan lantanoksit fotoğrafçılıkta, özel camların üretiminde, az miktarda lantan, katkı olarak demir döküm işlerine, lüks lambalarının gömleklerinin yapımında, sinema endüstrisinde, stüdyo aydınlatmalarında ve projeksiyon makinelerinde yaygın olarak kullanılır. Lantan ve bileşikleri orta derecede zehirli oldukları için dikkat edilmelidir.

Lantan Elementi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Lanthanum, 1839’da İsveçli bir bilim adamı Carl Gustaf Mosander tarafından keşfedildi. Ancak 1923 yılına kadar elementin oldukça saf bir örneği üretilmedi. Mosander’ın ısıtılmış seryum nitratın tuzlarından lantanı keşfetmesi, lantanın tüm üç değerlikli lantanitlerin en güçlü bazı olması gerçeğiyle mümkün olmuştur.

Advertisement

Periyodik tablonun lantanitler serisinin ilk üyesidir. Nadir toprak metallerinin bir üyesi olmasına rağmen – daha yaygın metallerle karşılaştırmalı bolluklarından dolayı böyle adlandırılmıştır – lantan oldukça bol bir elementtir. Yerkabuğunda milyonda yaklaşık otuz iki parçada yoğunlaşmıştır. Lantanın nadir bir toprak metali olmasına katkıda bulunan şey, maddenin iki ana cevheri olan monazit ve bastnasitten çıkarılmasının zorluğu ve maliyetidir. Kolayca oksitleyici özelliğinden dolayı saf lantan sadece araştırma amaçlı kullanılmaktadır.

Lantan son derece dövülebilir bir elementtir ve bıçakla kolayca kesilebilir. Lantan’ın bilinen otuz sekiz izotopu vardır, ancak doğada sadece ikisinin bulunduğuna inanılmaktadır. Doğal olarak oluşan bu iki izotoptan La-139 kararlıdır ve La-138 radyoaktiftir. Lantanın en kararlı iki radyoizotopunun yarılanma ömrü 60.000 yıldan fazladır ve La-138’in yarı ömrü 105.000.000.000 yıldır.

Lantan’ın kalan radyoaktif izotoplarının yarılanma ömrü yirmi dört saatten az ve bunların çoğunun yarılanma ömrü bir dakikadan azdır. 1800’lerin sonlarında, ticari fenerlerde parlayan mantolar üretmek için lantan kullanıldı ve tescilli kimyasal karışımı yeşil bir ışık verdi. Lantan, keşfinden bu yana vakum tüpleri, hidrojen alaşımları, ilaçlar ve moleküler biyoloji dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılmıştır. Günümüzde lantan, en önemli ticari kullanımı hibrit otomobillerde olan nikel-metal hidrit pillerin bir bileşeni olarak kullanılmaktadır.


Leave A Reply