Laodikeia Antik Kenti Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Laodikeia antik kenti nerededir, kimler zamanından kalmıştır? Laodikeia antik kentinin tarihi, içindeki tapınaklar ve eserler hakkında bilgi.

LaodikeiaLaodikeia; Denizli’nin 6 km kuzeyinde Eskihisar Köyü yakınlarında bir tepe üzerinde kurulu olan eski kenttir.

Antik Çağ’ın ünlü kenti Hierapolis’e 10 km uzaklıktadır. Kente kuzeyden girildiğinde yer alan ilk yapı küçük tiyatrodur. Roma dönemi yapısı olan bu tiyatro günümüzde çok yıkıktır. Bu tiyatronun güneyinde yine çok yıkık olan büyük tiyatro yer alır. Kentin hemen hemen tam ortasında bulunan anıtsal çeşme yapısı (nymphaion) kazılan tek yapıdır. Çeşme iki caddenin köşesinde yer alır. Çeşmenin güneyinde yer alan odeonun ancak izleri vardır. Kentin en iyi korunmuş olan yapısı stadiondur. 370 m uzunluğunda elips planlı bir yapıdır. Stadionun yarımda toprak üstünde 5 m kadar yükselen su kulesi yer alır. Su kulesinden denizli yönüne doğru uzanan us kemerleri birkaç tepe ötesine kadar uzanır. Bu su kemerleri izlendiğinde Beşpınar kaynağına kadar gittiği görülür. Kentin batı kesiminde Gümüş Çayı’nın öte yakasında mezarlık alanı bulunur. Birçok lahit sağlam olarak günümüze kadar gelmiştir.

Tarih. Kenti İÖ 261-253 arasında Seleukos Kralı II. Antiokhos Teos (İÖ 261-246) kurdu ve eşinin adını verdi. İÖ 2. yüzyılda Bergama Krallığı’nın denetimine girdi, roma İmparatorluğu’nun egemenliği altındayken İS 60’ta geçirdiği bir depremde büyük yıkıma uğradı ve imparatorlardan yardım almadan kent kendini onarmaya çalıştı. İS 129’da İmparator Hadrianus (117-138) kenti ziyaret etti. Caracalla (İS 211-217) döneminde depremin yıkıntıları büyük çapta bir onarımdan geçi. Roma İmparatorluğu’nun İS 395’te ikiye ayrılmasından sonra Bizans İmparatorluğu’nun topraklan arasında kalan kent, büyük bir gelişme gösterdi ve Asia metropolitinin oturduğu yer oldu. İS 494’teki depremde yeniden büyük yıkıma uğradı ve bir anda önemini yitirdi ve 1094’te Türklerin eline geçinceye kadar köy olarak varlığını sürdürdü. Bu tarihten sonra Laodikeia terk edildi, bugünkü Denizli Kenti kuruldu.


Leave A Reply