Laponlar Hakkında Bilgi. Laponlar Kimlerdir?

0

Avrupa’nın en kuzey kısımlarında yaşayan Laponlar ile ilgili genel bilgiler. Laponlar dili olan Lapçe hakkında da kısa bilgi.

Bir Lapon AilesiLAPONLAR, Kuzey İsveç, Norveç, Finlandiya ve Rusya’nın kuzey bölgelerinde yaşayan halkın ismidir. 2.000 yıldır varlıkları bilinir. Zayıf yapılı, uzun gövdeli, kısa boylu, tıknaz bedenli, brakisefal kafalı, geniş yüzlü ve kemerli burunlarıyla Alp ırkına girdikleri sanılır. Orta Avrupa’dan bu bölgeye göç ettikleri kabul edilir. Norveç’in Baltık kıyılarıyla Beyaz Deniz arasında yaşarlar. Sayıları 36.500 kadardır. Norveç’te 22.000, İsveç’te 10.000, Finlandiya’da 1.500 ve Rusya’ da 2.000 kadar Lapon yaşar. Dilleri Lapça, Fin-Ugur dil grubuna girer ve Finceye çok benzer.

Advertisement

Lapça çok sayıda sözcüğü İskandinav ülkeleri dillerine ve Rusçaya vermiş ve onlardan da çok sayıda sözcük almıştır. Bu alışveriş hala sürmektedir. Kuzey, Güney ve Doğu olmak üzere Lapçanın üç temel lehçesi vardır, fakat lehçeler arasında sıkı ilişkiler yoktur. Lapçayı günlük konuşmalarında kullanırlar, hemen tümü yaşadıkları ülkelerin resmi dillerini bilirler. Skalt ve Fin Laponları inanç olarak Rus Ortodoks Kilisesi’ne bağlıdırlar. Ötekiler Luthercidir. Hıristiyanlığı ancak 18. ve 19. yüzyılda kabul ettiler. Günümüzde Hıristiyan olmayan Şaman gruplar da vardır.

Norveç Laponları’nın üçte ikisi kıyı balıkçılığıyla uğraşırlar. Öteki gruplar çiftçilik, ormancılık, tatlısu balıkçılığı, endüstri işçiliği ve geyik yetiştiriciliği yaparlar. Norveç ve İsveç Laponlarının % 10-20 arası göçebedirler, çünkü bu grupların geçim kaynakları geyik besleyiciliği ve avcılığıdır.


Leave A Reply