Latince Hakkında Bilgi (Kısaca)

0
Advertisement

Ölü bir dil olmasına rağmen günümüzde hemen hemen tüm bilimsel terimlerin Latince verilmesi ile hala önemini koruyan Latince hakkında kısa bilgiler.

Latince

LATİNCE, Hint-Avrupa dil grubuna giren bir dil. Tüm Hint-Avrupa dilleri gibi bükünlü bir dildir. Günümüzde konuşulmayan ölü bir dilse de günümüz biliminde hemen hemen türetilen tüm terimler Latincedir.

M.Ö. 2000 yıllarında İtalya’nın Latium Bölgesi’nde konuşuluyordu. Roma kent devletinin ortaya çıkışıyla birlikte bu devletin resmi dili oldu. Roma tüm Akdeniz havzasına egemen olunca, bu bölgede yaygın olarak konuşulurken yazı dili olarak da ön plana çıktı. Özellikle Batı Avrupa’ da yaşayan topluluklar arasında yayıldı ve yerli dillerle karışarak onların temelini oluşturdu. Ortaçağ boyunca yerli dillerin yanında bilim ve edebiyat dili olarak kullanıldı. Katolik Kilisesi Latinceyi benimseyince, kutsal metinler bu dille yazıldı. Yüzyıllar boyunca Latinceyi temel alan diller geliştiler ve bugünkü biçimlerini aldılar. Günümüz Avrupası’nda Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce ve Romence, Latinceden etkilenen dillerdir.

Advertisement

Leave A Reply