Leona Lewis, Happy Çevirisi

0
Advertisement

Leona Lewis Happy Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. Leona Lewis Happy şarkısının Türkçe sözleri. İngilizce Türkçe şarkı çevirileri

Leona Lewis – Happy Çevirisi

 • Someone once told me that you have to choose
  Biri bana seçim yapacağını söyledi
  What you win or lose, you can’t have everything
  Ya kazanırsın ya kaybedersin,her şeye sahip olamazsın
  Don’t you take chances, you might feel the pain
  Şansını zorlama,acı çekebilirsin
 • Don’t you love in vain ’cause love won’t set you free
  Aşkta gurur yapma çünkü aşk seni özgürleştirmeyecek
  I could stand by the side and watch this life pass me by
  O tarafta durabilirdim ve benim tarafımdan geçilmeni izleyebilirdim
  So unhappy, but safe as could be
  Çok mutsuz,ama güvenli alan olabilirdi
  So what if it hurts me?
 • Eğer beni incitirse ne olmuş?
  So what if I break down?
  Eğer beni kırarsa ne olmuş?
  So what if this world just throws me off the edge
  Eğer beni uçurumdan atarsa ne olmuş?
  My feet run out of ground?
  Benim ayaklarım tükenirse?
  I gotta find my place, I wanna hear my sound
 • Yerimi bulmam lazım,sesimi duymak istiyorum
  Don’t care about all the pain in front of me
  Önümdeki acılarımı önemsemiyorum
  ‘Cause I’m just trying to be happy, ya
  Çünkü ben sadece mutlu olmayı deniyorum,evet
  Just wanna be happy, ya
  Sadece mutlak olmak istiyorum,evet
  Holding on tightly, just can’t let it go
  Sıkıca duruyorum,sadece gitmesine izin vermiyorum
 • Just trying to play my role, slowly disappear, oh
  Sadece benim rolümde oynamayı dene,yavaşça kayboluyor
  But all these days, they feel like they’re the same
  Ama bütün bu günlerde,onlar aynı gibi hissediyor
  Just different faces, different names, get me out of here
  Sadece farklı yüzler,farklı isimler,beni buradan çıkarır
 • But I can’t stand by your side, oh no
  Senin tarafında duramıyorum,oh hayır
  And watch this life pass me by, pass me by
  Ve geçip giden hayatımı izle,geçip giden hayatım
  So what if it hurts me?
  Eğer beni incitirse ne olmuş?
  So what if I break down?
  Eğer beni kırarsa ne olmuş?
 • So what if this world just throws me off the edge
  Eğer beni uçurumdan atarsa ne olmuş?
  My feet run out of ground?
  Benim ayaklarım tükenirse?
  I gotta find my place, I wanna hear my sound
  Yerimi bulmam lazım,sesimi duymak istiyorum
  Don’t care about all the pain in front of me
 • Önümdeki acılarımı önemsemiyorum
  ‘Cause I’m just trying to be happy, ya
  Çünkü ben sadece mutlu olmayı deniyorum,evet
  So any turns that I can’t see
  Göremediğim dönüş var mı
  Like I’m a stranger on this road
  Bu yolda yabancı gibiyim
  But don’t say victim, don’t say anything
  Ama mağdurur diyemeden,hiç bir şey diyemeden
  So what if it hurts me?
 • Eğer beni incitirse ne olmuş?
  So what if I break down?
  Eğer beni kırarsa ne olmuş?
  So what if this world just throws me off the edge
  Eğer beni uçurumdan atarsa ne olmuş?
  My feet run out of ground?
  Benim ayaklarım tükenirse?
  I gotta find my place, I wanna hear my sound
  Yerimi bulmam lazım,sesimi duymak istiyorum
 • Don’t care about all the pain in front of me
  Önümdeki acılarımı önemsemiyorum
  I just wanna be happy, oh, yeah, happy, oh, happy
  Ben sadece mutlu olmak istiyorum,evet,mutlu,mutlu
  I just wanna be, oh, I just wanna be happy
  Ben sadece mutlu olmak,evet ben sadece mutlu olmak istiyorum
  Oh, happy
  Oh,mutlu


Leave A Reply