Lev Troçki Kimdir?

0
Advertisement

Lev Troçki kimdir? Lev Troçki hayatı, biyografisi, çalışmaları, Sovyet devrimdeki yeri hakkında bilgi.

Lev TroçkiLev Troçki; (1879-1940) 1917 Sovyet devriminin önderlerinden komünist kuramcı ve eylemcidir.

1917-24 arasında Dışişleri ve Savaş Komiserliği yapmış, Le-nin’in ölümünü izleyen iktidar mücadelesinde Stalin’e yenik düşerek sürgüne gönderilmiştir. Yurt dışında Stalin’e karşı yürütülen bir muhalefete önderlik etmiş ve Stalinist bir ajan tarafından öldürülmüştü!.

Troçki sürekli devrim kuramı çerçevresinde geliştirdiği Marksist bir düşünce ortaya atmıştır, buna Troçkizm denir. Troçki’nin sürekli devrim kuramı hem Marx’ııı aşamalı ve kesintisiz devrim kuramından, hem de bunun Lenin tarafından geliştirilmiş biçiminden farklı olarak dünya çapında bir çeşit aşamasızlığı öngörüyordu. Troçki’ye göre bir ekonomik sistem tarihsel açıdan ulusal bir sistem olarak değil, bir dünya sistemi olarak görülmeliydi. Yerleşim yeri, nüfus, ulaşabilir kaynaklar ve çevre ülkeleri baskısı gibi bölgesel etmenler her ülkede farklı gelişme hızlarına yol açmakla birlikte, dünya pazarının yasaları ulusal ekonomik gelişmelerin hepsini etkilemekteydi. Bu durumda Sovyet devriminin başarısının sürekliliği başka ülkelerdeki, özellikle de Batı Avrupa’daki devrimlere bağlıydı; dolayısıyla da koşullar ne olursa olsun başka ülkelerdeki devrim girişimleri desteklenmeliydi. Gelişmiş bir ülkede devrimi ancak işçi sınıfı gerçekleştirebilirdi ve işçi sınıfı iktidara geldiğinde tarımda reforma gitmeli, hı/.lı bir ekonomik kalkınmaya, sosyalist bir birikime yönelmeliydi.

Advertisement

Leave A Reply