Libido Nedir? Hakkında Bilgi

0

Libido nedir? Libido neden yükselir? Libidonun insan hayatındaki yeri, hakkında bilgi.

libidoLibido; doğuştan olan ve biyolojik olarak belirlenen cinsel zevk dürtüsü anlamında Sigmund Freud‘un ortaya koyduğu bir terimdir.

Freud‘cu görüşte cinsellik önemli yer tutar. Bu görüşe göre, insan yaşamı önemli oranda cinsellik içgüdüsüne cinsellik içgüdüsü dar anlamıyla değil, libido denen ilkel-benliğe bağlı ve genel anlamda cinsel özlem denilebilecek ruhsal güç ya da diriklik olarak ele alınır. Libido çocukta cinsel nitelik taşır. Çocuğun zihinsel gelişim ilerledikçe, libidonun bir bölümü cinsel işlevini sürdürürken, bir bölümü de kişinin bilim, teknik ve sanata dönük her türlü buluş ve yaratıcı etkinliklerine kaynaklık eder. Libido insan yaşamını oluşturan dönemlerin her birinde ayn bir nitelik taşır. Ağızcıl evre (süt emme ve ısırmadan haz duyma evresi), dışkıl evre (dışkılamadan haz duyma evresi) ve üretken evre (cinselliğin ayrımına varan çocuğun haz kaynağım cinsel organlara yönelttiği evre) çocuğun varlığına yöneliktir. Üç yaşından sonra başkalarına, özellikle anne-babaya yönelir. Beden ve ruh açısından olağan bir biçimde yetişmekte olan erkek çocuk annesine, kız çocuk da ablasına karşın aşın bir sevgi duyar ki, Freud buna Oidipus Kompleksi adını verir. Bu dönemden sonra durgunluk evresi başlar. Ergenlik çağından sonra libido yeni bir değişikliğe uğrar. Bu çağdan sonra kişi karşıt cinsle ilişkiler kurma isteği duyar. Karl Gustav Jung (1875-1961) libido terimine “yaşam gücü” karşılığı olarak daha geniş bir felsefe anlam verdi. Libidonun yönünü (yani heteroseksüel ya da otoseksüel olmasını) birkaç etmen (kalıtım, yapı, ortam) belirler.


Leave A Reply