Lidya Kralı Harun Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Lidya kralı karun hayatı hakkında kısa bilgi.

Karun'un bastırdığı altın para.Lidya kralı (M.Ö 6. yüzyıl). Kroisos ya da Krezüs olarak da ismi geçer.

Babası Kral Alyattes’in ölümü üzerine (M.Ö 560) tahta geçti. İonyalıları, Aiolyalıları ve Asya Dorlarını haraca bağlayarak Anadolu’nun Halys (Kızılırmak) Irmağı’nın batısında kalan bölgesinde egemenlik kurdu. Krallığı sırasında Lidya’nın merkezi Sardes (Salihli) çok zengin bir kent durumuna geldi. Doğuda Perslerin gittikçe artan gücüne karşı, Babil Kralı Nabonid ve Mısır Firavunu Amasis ile bir ittifak kurarak Perslere karşı sefere çıktı.

Kral II. Kyros komutasındaki Pers Ordusu ile Pteria’da (Sinop yakınları) karşılaştı. Savaşta belli bir üstünlük sağlanamayınca, Kroisos, toparlanmak için Sardes’e döndü. II. Kyros ise buna fırsat vermeden ordusuyla Sardes’i kuşatarak Spartalılardan bekledikleri yardımı alamayan Lidyalıları bozguna uğrattı (M.Ö 546). Bu tarihten sonra Persler tüm Anadolu’ya egemen oldular. Bazı kaynaklar Kroisos’un Sardes Kalesi’nde yakıldığını, bazıları ise Lidyalıların topraklarından kovulmaması karşılığında tutsak olarak Persepolis’e gitmeye razı olduğunu yazar.


Leave A Reply